"Ytterligare osäkerhet inför beslut om framtiden"

Skogsindustriernas styrelse om energipolitiska propositionen: "Ytterligare osäkerhet inför beslut om framtiden" Den energipolitiska propositionen har fått rubriken "Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning". Någon trygghet innebär det definitivt inte för vår industri och dess framtid, säger Skogsindustriernas styrelseordförande Björn Hägglund. Skogsindustrin svarar för 40 procent av den svenska industrins förbrukning av elenergi. Skogsindustriernas styrelse uttryckte vid sitt möte på fredagen stor förvåning över att landets elintensiva industri över huvud taget inte omnämns eller inbjuds till överläggningar om denna avgörande framtidsfråga. Regeringen avser att bjuda in kraftindustrin till överläggningar om hur kärnkraften ska avvecklas enligt tysk modell. Kraftindustrins företrädare säger att uppgörelsen är bra och att den innebär fasta spelregler. För skogsindustrins del blir spelreglerna inte på något sätt fastare, utan osäkerheten om vilka realistiska alternativ som ska komma istället är lika stor som tidigare. Uppgörelsen innebär bara ytterligare osäkerhet inför beslut om långsiktiga investeringar. - Skogsindustriernas styrelse anser att Sverige behöver en energipolitik som främjar såväl industrins utveckling och konkurrenskraft som miljö och klimat. Vi väntar fortfarande på den, säger Björn Hägglund. Kontaktperson: JanRemröd 070-592 15 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/15/20020315BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar