60 hektar skog skyddades i Västernorrland 2013

2013 skyddade Skogsstyrelsen nio områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal i Västernorrlands län. Totalt betalades 6,8 miljoner kronor ut till markägare i länet. I år satsas drygt 6 miljoner kronor på skydd av skog.

– Västernorrlands län har stora arealer med höga naturvärden som ännu inte är formellt skyddade. Därför har vi i länet, utöver de nationellt prioriterade biotoptyperna, pekat ut fem länsspecifika skogsmiljöer som vi tillsammans med Länsstyrelsen har ett extra stort ansvar att skydda, säger Lena Högberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Dessa utpekade områden är kustnära skogar vid Höga kusten, sydväxtberg, älvnära nip- och ravinmiljöer, gråallundar på norra Alnön och Söråkerslandet samt långskäggsskogar.

År 2013 skyddade Skogsstyrelsen nio områden genom biotopskydd och naturvårdsavtal med en skogsmarksareal av cirka 62 hektar i Västernorrland. Ersättningen som betalades ut till markägare var totalt 6,8 miljoner kronor varav biotopskydd utgjorde cirka 5,9 miljoner och naturvårdsavtal 0,9 miljoner kronor.

Mer information:

Ylva Linnman Wänglund, skogskonsulent, Skogsstyrelsen 0612-836 44
Lena Högberg skogskonsulent, Skogsstyrelsen 0620-576 16
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Västernorrlands län har stora arealer med höga naturvärden som ännu inte är formellt skyddade. Därför har vi i länet, utöver de nationellt prioriterade biotoptyperna, pekat ut fem länsspecifika skogsmiljöer som vi tillsammans med Länsstyrelsen har ett extra stort ansvar att skydda.
Lena Högberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen