Allt vanligare med betesskador av rådjur på gotländsk skog

Idag finns det rådjursskadade plantor på praktiskt taget alla planteringar av skog på Gotland. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering av skogens återväxt efter avverkning, då också information om eventuella viltskador på plantorna registreras.

– Traditionellt sett har skogsföryngringarna på Gotland framförallt skadats av försommartorka eller snytbaggeangrepp. Nu ser vi att viltskadorna blivit ett lika stort problem på delar av ön, säger Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Skadorna uppstår genom att plantorna betas av rådjuren eller att de dör efter fejning, det vill säga när rådjuren gnider hornen mot stammen.

Viltskador försämrar det ekonomiska resultatet för skogsbruket. Detta dels för att skadorna leder till minskade intäkter på grund av lägre produktion, dels för att kostnaderna ökar om skogsägaren måste hjälpplantera för att kompensera för de skadade plantorna.

– I och med viltets påverkan på föryngringen av skog har det blivit ännu viktigare att som markägare följa upp sina planteringar i etableringsfasen för att i tid kunna hjälpplantera vid behov, säger Jonas Löfstedt.

Mer information:
Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 03

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar