Blå Vatten ska förbättra länets vattenkvalitet

Projektet Blå Vatten syftar till att bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Norrbottens län. Under de kommande åren ska deltagare i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens gemensamma arbetsmarknadsinsats arbeta med åtgärder som kan bidra till detta mål.

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Luleå kommun arbetar sedan en tid tillbaka med att samordna sina respektive åtaganden utifrån EU:s vattendirektiv. Inom projektet Blå vatten ska en rad åtgärder utföras, som vattenprovtagning, nätprovsfiske och inventering av såväl sjöutlopp som problemdiken. En del av detta kommer utföras av deltagarna i Skogsstyrelsens och Arbetsförmedlingens gemensamma arbetsmarknadsinsats.

– Det finns ett stort allmänintresse för att natur- och kulturvårdande uppgifter som dessa blir gjorda, vilket vårt samarbete och deltagarnas insatser bidrar till, säger Jim Degerman, samordnare på Skogsstyrelsen.

Drygt 170 jobb för långtidsarbetslösa skapas i Norrbotten genom samarbetsavtalet mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen. Deltagarna får först en sysselsättningsplats och utbildning under maximalt sex månader innan de övergår till maximalt ett års anställning med förstärkt särskilt anställningsstöd. De arbetsuppgifter som utförs inom projektet får inte vara sådana som utförs på den konkurrensutsatta marknaden.

Den 23 april träffas Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Luleå kommun för att diskutera Blå vatten-projektet och hitta gemensamma prioriterade åtgärder. Media som är intresserade av att veta mer kan kontakta Jim Degerman på Skogsstyrelsen.

Mer information:
Jim Degerman, samordnare Skogsstyrelsen, 0920-23 82 16
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Det finns ett stort allmänintresse för att natur- och kulturvårdande uppgifter som dessa blir gjorda, vilket vårt samarbete och deltagarnas insatser bidrar till.
Jim Degerman, samordnare Skogsstyrelsen