Färre sysselsatta inom skogsbruket 2012

Antalet sysselsatta inom skogsbruket fortsätter att minska. Jämfört med 2011 är minskningen 3,5 procent och trenden från tidigare år håller i sig. Det visar Skogsstyrelsens statistik över sysselsättning i skogsbruket 2012.

Totalt var cirka 15 700 personer sysselsatta med skogsbruk antingen i entreprenörsföretag eller inom det storskaliga skogsbruket. Av dessa arbetade cirka 13 800 i entreprenörsföretag och 1 900 inom det storskaliga skogsbruket. Antalet sysselsatta minskar i båda kategorierna.

Med storskaligt skogsbruk avses företag med mer än 5 000 hektar skog. Företag med färre hektar, det småskaliga skogsbruket, ingår inte i dessa siffror.

Vidare visar Skogsstyrelsens enkätundersökningar att skogsentreprenörer arbetar alltfler timmar, totalt 15 miljoner under 2012, vilket innebär att ökningen från 2011 fortsätter. Däremot minskade antalet timmar i det storskaliga respektive småskaliga skogsbruket och uppgick till 2 respektive 11 miljoner timmar.

Andelen kvinnor som arbetar inom skogsbruket var i stort sett oförändrad jämfört med 2011. Inom det storskaliga skogsbruket var andelen 16,5 procent och 3,7 procent hos entreprenörsföretag 2012.

Statistiktabeller finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Tomas Eriksson, statistiker, Skogsstyrelsen, 036 - 35 93 31
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.