Fortsatt stora skador av granbarkborre i södra Sverige

Skogsstyrelsens bedömning av sommarens skador av granbarkborren pekar mot drygt 600 000 skogskubikmeter dödade granar. Det motsvarar ca 80 % av förra årets skador vid samma tidpunkt. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är skadorna fortfarande stora inom bekämpningsområdet, men det finns lokala variationer.

I vår finns det stor risk för nya skador i närheten av årets angripna granar, oavsett om man upparbetar de träd som dödats av granbarkborren nu i vinter eller inte. Hälften av barkborrarna övervintrar nere i marken.

– Om upparbetning av angripna granar ska fungera som bekämpningsmetod måste barken följa med ut ur skogen. De granbarkborrar som övervintrar i träden sitter nämligen gömda inne i barken, berättar Lars-Göran Eriksson, projektledare på Skogsstyrelsen. Barkborrarna överlever i barken även om den trillar ner på marken i samband med avverkningen

– Vi rekommenderar därför skogsägarna att se över sin skogsfastighet för att se var skadorna efter granbarkborre finns. Undersök om angripna träd kan avverkas så att barken följer med ut ur skogen och förbered eventuella bekämpningsåtgärder inför våren i samarbete med din virkesköpare. Om det finns stora skador kan det vara en god idé att komplettera vårens ”sök och plock” med feromonfällor eller insekticidbehandlade fångstvirkesfällor, säger Lars-Göran Eriksson.

Under september genomför också Skogsstyrelsen en helikopterinventering för att lokalisera skadorna från sommarens angrepp av granbarkborren. Skogsägarna kommer via brevutskick att informeras om noterade skador på skogsfastigheten.

För karta över skadad skog i augusti 2008, se www.skogsstyrelsen.se/press

Mer information:
Lars-Göran Eriksson, projektledare Insektsbekämpning 2008,
Skogsstyrelsen, tfn 0470-72 61 06
Johanna From, enhetschef Skog Syd, Skogsstyrelsen, tfn 0150-66 95 73
Gunnar Isacsson, insektsexpert, Skogsstyrelsen, tfn 0451- 38 31 04
Anna Erlandsson Karlsson, informatör, Skogsstyrelsen, tfn 0490-25 80 42

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar