Framtidens Skogsrike formas i Piteå, Sigtuna och Bispgården

Tre av Skogsstyrelsens fem regionala konferenser återstår. Närmast i Piteå där skogens möjligheter för att skapa jobb och utveckling i Sverige står i centrum. Hur kan skogen på bästa sätt användas som motor i regional och nationell utveckling – idag och i framtiden?

Vid konferensen i Piteå deltar landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Sven-Erik Österberg, landshövding Norrbottens län, Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län samt Monika Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen. Till denna har uppemot 200 företrädare för olika delar av skogssektorn, turismnäringen och näringslivet anmält sig

Konferenserna lyfter till största del regionalt angelägna frågor, men även aktualiteter i ett nationellt perspektiv – exempelvis nationellt skogsprogram, laserskanningens nytta för skogsbruket och utmaningar med ett hållbart skogsbruk.

Med visionen Skogsriket vill regeringen skapa fler arbetstillfällen med anknytning till skog och bidra till ekonomisk utveckling med det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas. Skogsriket består av fyra grenar, som utgår från skogens olika värden; Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Mer om information om programmet för respektive konferens finns på www.skogsstyrelsen.se/skogskonferenser. Anmäl er gärna i förväg till respektive konferens kontaktperson.

Tid och plats för de återstående konferenserna:
Piteå              27-28 november
Sigtuna          3 december
Bispgården    4-5 december

Mer information:
Kenneth Kristiansson, informatör, Skogsstyrelsen, 018-27 88 03
Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar