Framtidens Skogsrike formas i Sigtuna

Regional skogskonferens 3 december

Skogsbrukets möjligheter och utmaningar – nationellt och lokalt - står i centrum för Skogsstyrelsens konferens i Sigtuna. Dessutom delas Skogsstyrelsens förtjänstmedalj fastställd av H.M. Konungen ut till skogsägare som gjort särskilt förtjänstfulla insatser med sitt skogsbruk

Med visionen Skogsriket vill regeringen skapa fler arbetstillfällen med anknytning till skog och bidra till ekonomisk utveckling med det hållbara brukandet och de jämställda skogspolitiska målen som bas. Skogsriket består av fyra grenar, som utgår från skogens olika värden; Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen

Ur programmet:

  • Visionen Skogsriket – med värden för världen
  • Dialog om miljöhänsyn – målbild eller startbild?
  • Miljömålsberedningen – nytt sätt att lösa svåra avvägningar
  • Uppföljning biologisk mångfald – gör nyckelbiotopen någon nytta?
  • Skogen i skolan – en skoglig läromiljö är nyckeln till framgång!
  • Skogsbruk ur ett kommunalt perspektiv
  • Laserscanning - nya möjligheter för Skogsbruket
  • Tankar från näringen

Tid: 2 december kl. 9.30–15.30
Plats: Stora Brännbo, Sigtuna

Mer information om programmet finns på Skogsstyrelsens webbplats.
Anmäl er gärna i förväg till Staffan Dackman, Skogsstyrelsen.

Mer information:
Staffan Dackman, distriktschef, Skogsstyrelsen, 08-514 514 65

Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar