Fyra skogsstudenter får stipendium för sina studier

Den 25:e november delar Skogsstyrelsen ut årets stipendier från Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond. Fyra studenter får ta emot stipendierna i samband med Skogsstyrelsens sektorrådsmöte i Luleå.

Stipendierna från Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond delas årligen ut till personer som studerar skog och har en stark anknytning till Norrbottens län. Stipendiet ska användas för bedrivande av studier vid läroanstalter med skoglig inriktning.

Årets stipendietagare är Matti Erikoinen, Agnes Källman samt Jonatan Sandberg som alla läser SLUs femåriga jägmästarutbildning samt Patrik Rolfs som går en 3-årig utbildning vid Linnéuniversitetet.

– Intresset för skog väcktes redan från barnsben vid mina morföräldrars hemman i Tornedalen. Morfar inspirerade mig och visade hur man brukade skogen på bästa sätt med den teknik och kunskap de hade på den tiden. Stipendiet ska jag använda för resor till universitetet för att slutföra en del examinerande moment samt till litteratur, säger Patrik Rolfs.

Agnes Källman läser SLU:s femåriga jägmästarutbildning i Umeå.

– Norrbotten betyder väldigt mycket för mig. Det jag mår bra av finns där, min familj, markerna där jag jagar, stugan och underbart skoterföre. Skogen är bas för många av mina intressen och därför valde jag att läsa en skoglig utbildning, vilket jag är mycket nöjd med. Stipendiet går till att köpa en ny dator till mitt kommande examensarbete hösten 2016, säger Agnes Källman.

Medier är välkomna att delta vid utdelningen.

Tid: onsdag 25 november kl.11.30            
Plats: Länsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5 i Luleå

Mer information:
Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen, 090–15 83 36
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar