Idéer för 80 miljoner om hur landsbygden kan växa med skogen

Intresset för ”Väx med Skogen”, det nya stödet till företagare inom Skogsriket, är rekordstort. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut 2012-2015.

– Stödet ska inspirera till och skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Det är fantastiskt roligt att se alla de utvecklingsidéer som finns inom skogssektorn, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Skogsriket är regeringens vision för Sveriges resurser inom skogen för 2012-2015 och syftar till att utveckla skogens värden och skapa arbetstillfällen på landsbygden. Skogsriket har fyra grenar; hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation samt Sverige i världen.

Skogsstyrelsen har fått totalt 40 miljoner att fördela under 4 år till företag verksamma inom Skogsrikets grenar ”Förädling och innovation” samt ”Upplevelser och rekreation”. De kan få stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb inom dessa områden. Totalt har 117 ansökningar inkommit och de har fördelat sig ungefär lika mellan de båda områdena.

– Det är mycket positivt att vi fått in ansökningar från hela landet och inom båda de grenar som stödet finns till för. Det visar på den stora potential som finns inom området, säger Sofia Blomquist, projektledare Skogsstyrelsen.

Det finns också flera andra stöd att söka som kan användas för liknande åtgärder. Inom Landsbygdsprogrammet finns till exempel stöd för företagsutveckling i mikroföretag samt stöd för kompetensutveckling. Inom dessa stöd finns pengar kvar att söka och det görs hos bland andra Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Faktaruta

Gren inom Skogsriket     Antal ansökningar   Sökt belopp (cirka)
Förädling och innovation                     62     42 miljoner kr
Upplevelse och rekreation              55  38 miljoner kr
Totalt           117                             80 miljoner kr

Läs mer om Väx med skogen på Skogsstyrelsens webbplats.
Läs mer om Skogsriket på regeringens webbplats.

Mer information:
Sofia Blomquist, projektledare Skogsstyrelsen, 090-15 83 16
Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 036-35 93 30      

 

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Stödet ska inspirera till och skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Det är fantastiskt roligt att se alla de utvecklingsidéer som finns inom skogssektorn.
Monika Stridsman