Konferens 4 november i Stockholm: Virke och miljö i Sveriges skogar om 100 år– vilka vägval krävs?

Den 4 november diskuteras framtiden för Sveriges skogar. Vilka vägval krävs för att skogen ska nyttjas och skötas så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart även i framtiden?

Skogsstyrelsen och SLU har nu publicerat resultatet av skogliga konsekvensanalyser 2015 (SKA 15). Utifrån ett antal olika scenarier där Sveriges skogar används och sköts på olika sätt, har konsekvenserna för bland annat virkestillgång och skogens ekologi på 100 års sikt tagits fram. Sammantaget ger scenarierna ett bra beslutsunderlag för hur skogen kan användas på lång sikt.

På konferensen diskuteras hur mycket skog som kan avverkas i framtiden utan att skogsbrukets uthållighet påverkas, effekterna på skogens naturvärden samt hur klimatförändringar påverkar skogen och skogsbruket. 

  • Göran Rune, avdelningschef på Skogsstyrelsen presenterar hur myndigheten ser på hur de olika scenarierna kan användas.
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht medverkar och talar om arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige.
  • Dessutom kommenterar företrädare för skogssektorn och ideella organisationer resultaten från sina perspektiv. Deltar gör Herman Sundqvist, Sveaskog, Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen, Birgitta Sundblad, Innventia samt Gunilla Saltin, Södra Cell.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman inleder och avslutar dagen.

Tid: 4 november 2015, kl.10.00–16.30 (registrering och fika från kl.09.00)
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Se hela programmet på Skogsstyrelsens webbplats.

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Media

Media

Dokument & länkar