Kulturarvslyftet ger jobb åt långtidssjukskrivna

Kulturarvslyftet ger tidigare långtidssjukskrivna en chans att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Nu kartlägger de information om gravfält, hällristningar, stenlagda broar och andra värdefulla kulturmiljöer i de sörmländska skogarna.

Kulturarvslyftet innebär att personer som tidigare varit borta länge från arbetsmarknaden hjälps tillbaka i arbete samtidigt som de gör en viktig insats för att bevara bland annat skogens kulturmiljöer.

– Det rör sig om kulturinformation i vid bemärkelse, som till exempel skyltar om gravfält, hällristningar, rester från gruvbrytning och gamla fina stenlagda broar i skogens kulturmiljö. Det är en del av det svenska kulturarvet, säger Kjell Nordeman, arkeolog, Skogsstyrelsen.

Riksantikvarieämbetet genom Länsstyrelsen i Södermanland samarbetar med Arbetsförmedlingen. Tillsammans finansierar de två myndigheterna projektet. Skogsstyrelsen bidrar till att förverkliga satsningens syften.

– Länsstyrelsen har länge haft behov av att genomföra ett inventeringsarbete av skyltar och annat som ska informera besökare om exempelvis det skogliga kulturarvet. Genom Kulturarvslyftet och det sedan länge pågående samarbetet mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen i Södermanland blir det möjligt, säger Kjell Nordeman på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen står som arbetsgivare. Länsstyrelsen i Södermanland ger direktiv för arbetets omfattning och Arbetsförmedlingen föreslår deltagare för projektet.

Ett arbetslag har sin bas i Eskilstuna där tio personer arbetar med att besöka kulturlämningarna. 

Media som är intresserade av att följa med ut och se hur arbetet går till, kan kontakta Kjell Nordeman.

Mer information:
Kjell Nordeman, arkeolog, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 92
Anders Bollvik, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 97
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036 -35 93 30

Mer information:
Kjell Nordeman, arkeolog, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 92 kjell.nordeman@skogsstyrelsen.se
Anders Bollvik, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0155-26 49 97 anders.bollvik@skogsstyrelsen.se

Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036 -35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Länsstyrelsen har länge haft behov av att genomföra ett inventeringsarbete av skyltar och annat som ska informera besökare om det skogliga kulturarvet. Genom Kulturarvslyftet och det sedan länge pågående samarbetet mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen i Södermanland blir det möjligt.
Kjell Nordeman, arkeolog, Skogsstyrelsen