Miljonstöd från EU för att bekämpa almsjukan på Gotland

EU-kommissionen har beviljat 35 miljoner kronor under en femårsperiod till ett Lifeprojekt för att bekämpa almsjuka och därmed försöka rädda naturvärden inom Natura 2000-områden på Gotland.

Projektet LifeELMIAS ska fokusera på att bekämpa almsjukan samt att långsiktigt försöka säkerställa livsmiljön för de naturvärden inom Natura 2000 på Gotland som är knutna till alm och ask. Naturvärden som riskerar att försvinna i och med att både almsjuka och askskottsjuka även nått Gotland.

– Beskedet är fantastiskt roligt och välkommet. Genom projektet får vi möjlighet att långsiktigt arbeta med att bekämpa almsjukan på ön och även göra viktiga åtgärder för asken. Samtidigt skapar vi ett flertal spännande tjänster på Gotland, säger Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Projektpartners är, förutom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen.

Framförallt kommer insatser för att ta bort och destruera sjuka almar att genomföras. Dessutom planeras en utbildningskampanj om hur alm- och askskottsjukans framfart kan stoppas eller begränsas.

– Åtgärder kommer också att utföras med syfte att försöka både restaurera och skapa nya livsmiljöer för de hotade naturvärdena och förhoppningsvis kunna trygga deras framtid, säger Jonas Löfstedt.

Under projektperioden ska SLU ansvara för och bedriva ett antal undersökningar. Bland annat kommer de att söka efter resistenta askar som kan användas som frökällor och plantmaterial i framtiden. Vidare ska försök för att erhålla mer kunskap om almsplintborren och blånadssvampen utföras. Med bättre kännedom om dessa ges nya möjligheter för att bekämpa almsjukan.

Mer information:
Karin Wågström, projektledare, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 23
Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 03
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Beskedet är fantastiskt roligt och välkommet. Genom projektet får vi möjlighet att långsiktigt arbeta med att bekämpa almsjukan på ön och även göra viktiga åtgärder för asken. Samtidigt skapar vi ett flertal spännande tjänster på Gotland.
Jonas Löfstedt, distriktschef, Skogsstyrelsen