Nationell samverkan ska underlätta för skogsägare

Anmälningar och ansökningar ska bli smidigare för skogsägare. Det är målet för ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna, som i torsdags presenterades för Landsbygdsdepartementet.

Samverkan mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har pågått i projektet En dörr in sedan 2010. 2014 fick Länsstyrelsen Värmland i uppdrag av regeringen att samordna länsstyrelserna och tillsammans med Skogsstyrelsen skapa en gemensam e-tjänst för ärenden som rör skog. Utvecklingen av e-tjänsten kommer att ske i flera steg i samarbete med skogsägarna.

– Det är först när vi har en fungerande samverkan som det blir resultat, säger Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen. Det är vår förhoppning att det här projektet ska göra verklig skillnad för skogsägarna.

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har under 2014 arbetat fram formerna för sin samverkan, och fortsätter nu med utformningen av tjänsten. Under nästa år kan också fler myndigheter och kommuner komma att involveras i samarbetet.

– ­Målet är att skogsägarnas myndighetskontakter ska bli så enkla som möjligt. Alla anmälningar och ansökningar som har anknytning till skog ska kunna lämnas in på ett likartat sätt via en gemensam inlämningsfunktion, oavsett vilken myndighet som ska handlägga och utöva tillsyn, säger Kenneth Johansson, landshövding i Värmland.

Uppdraget att inrätta en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare är en del i arbetet med att uppfylla de nationella målen i regeringens satsning Förenkla för företag.

– Skogsföretagare, liksom alla företagare, ska kunna ägna sin tid åt att driva sitt företag. Myndighetskontakter ska fungera smidigt. Den redovisning som nu lämnas av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmland innebär en positiv utveckling i denna riktning som jag välkomnar, säger Magnus Kindbom, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet.

Mer information:
Thomas Mårtensson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0346–377 63
Ingrid Tilly, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Värmland, 010–224 72 05
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Målet är att skogsägarnas myndighetskontakter ska bli så enkla som möjligt. Alla anmälningar och ansökningar som har anknytning till skog ska kunna lämnas in på ett likartat sätt via en gemensam inlämningsfunktion, oavsett vilken myndighet som ska handlägga och utöva tillsyn.
Kenneth Johansson, landshövding i Värmland