Naturskyddsföreningen väljer bort möjlighet att påverka

Skogsstyrelsen kommenterar Naturskyddsföreningens beslut att lämna ”Dialog om miljöhänsyn”.

Skogsstyrelsen beklagar att Naturskyddsföreningen väljer att lämna flertalet arbetsgrupper inom projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Det är viktigt att alla delar av skogssektorn deltar för att få en gemensam syn på god miljöhänsyn och genomföra konkreta förbättringar i skogen.

– Vi kommer att fortsätta driva dialogen där alla andra parter fortsätter att medverka. Det viktigaste är att nå målet om att förbättra miljöhänsynen i skogen, säger Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen jobbar enligt det ursprungliga uppdraget från regeringen. Något annat vore otänkbart. Vi har valt att börja med det som ger störst effekt.

– Att Naturskyddsföreningen väljer att lämna projektet menar vi är fel väg att gå. Att delta i dialogprojektet ger bra möjligheter att förbättra tillståndet i skogen här och nu, säger Monika Stridsman.

Naturskyddsföreningen är också kritisk till att Skogsstyrelsen genomfört en kvalitetskontroll av myndighetens uppföljning av miljöhänsyn i skogen.

– Vi flyttar inte fokus från tillståndet i skogen. Vi måste ha ett otvetydigt uppföljningsunderlag som samtliga inom skogssektorn känner förtroende för. Kontrollinventeringen visar på att vi inte kan vara säkra på om förändringar i resultatet beror på om skogsbrukets faktiska miljöhänsyn ändrats eller på osäkerhet i bedömningarna, säger Monika Stridsman.

En arbetsgrupp i Dialogprojektet har därför i uppgift att utveckla ett uppföljningssystem för miljöhänsyn som innebär såväl förbättrade metoder som arbetssätt.

Mer information om projektet ”Dialog om miljöhänsyn”:

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-projekt/Dialog-om-miljohansyn/Dialog-om-miljohansyn/

Mer information:
Monika Stridsman, generaldirektör Skogsstyrelsen, 036-35 94 30
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

 

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar