Nya möjligheter att planera skogsskötseln via datorn

Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Kalmar län till träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan den egna skogsskötseln i allt större utsträckning planeras vid skärmen.

Under 2015 har Skogsstyrelsen ett särskilt fokus på att visa skogsägare de möjligheter som finns med myndighetens olika e-tjänster. En av dem är Mina sidor, som ger skogsägaren tillgång till skogsdata och möjlighet att utföra olika ärenden, till exempel lämna in en avverkningsanmälan. Skogsägaren kan också ta fram en sammanställning över viktiga uppgifter om den egna skogen, kallat grönt kuvert.

– Vi kommer också att visa några av våra andra e-tjänster, till exempel Skogens pärlor som visar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i skogen. En annan är sökfunktionen Skogens paragrafer där man kan fylla i vad man tänkt att göra för åtgärd och få information om vilka lagar som gäller i just detta fall, säger Frida Jonsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Medier intresserade av att veta mer är välkomna till träffarna. Anmäl er gärna i förväg till Frida Jonsson, Skogsstyrelsen.

Tid och plats:
16 november kl. 17.30–20.00 Kalmar stadshotell, Lilla festsalen
18 november kl. 9.00–16.00   Skogsstyrelsens kontor i Nybro, Högsby och Vimmerby
19 november kl. 18.00–20.30 Hotel Post, Oskarshamn
24 november kl. 17.00–20.00 Björkbackens karaktärshotell, Vimmerby

Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Mer information:
Frida Jonsson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0481–482 51
Örjan Laneborg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0491–76 39 82
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.