Nya möjligheter att planera skogsskötseln via datorn

Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Umeå med omnejd till träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan skogsskötseln i allt större utsträckning planeras vid skärmen.

Under 2015 har Skogsstyrelsen ett särskilt fokus på att visa skogsägare de möjligheter som finns med myndighetens olika e-tjänster. En av dem är Mina sidor, som ger skogsägaren tillgång till skogsdata och möjlighet att utföra olika ärenden, till exempel lämna in en avverkningsanmälan. Skogsägaren kan också ta fram en sammanställning över viktiga uppgifter om den egna skogen, kallat grönt kuvert.

Dessutom visas några av Skogsstyrelsens andra e-tjänster, till exempel Skogens pärlor som visar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i skogen. En annan är sökfunktionen Skogens paragrafer där man kan fylla i vad man tänkt att göra för åtgärd i skogen och få information om vilka lagar som gäller.

Medier intresserade av att veta mer är välkomna till träffarna. Anmäl er gärna i förväg till Lisa Edvardsson, Skogsstyrelsen

Tid och plats:
1 december kl. 18.00–21.00   Vindeln, Hotell Forsen
3 december kl. 18.00–21.00   Bjurholm, Angsjöns camping

Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Mer information:
Lisa Edvardsson, Skogskonsulent Skogsstyrelsen 090–15 83 22
Elin Lindström Jönsson, Skogskonsulent Skogsstyrelsen 0932–231 77
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar