Så ska god miljöhänsyn i skogen se ut – förslag på målbilder finns nu framme

Myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer har i projektet ”Dialog om miljöhänsyn” tillsammans tagit fram förslag på målbilder för god miljöhänsyn i skogen. Målbilder som konkret visar vad som måste göras för att miljöhänsynen ska anses god. Förslaget går nu ut på remiss.

Myndigheterna och skogssektorn har haft olika bilder av vilken miljöhänsyn som ska uppnås. I projektet ”Dialog om miljöhänsyn” har myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer genom dialog och samverkan tillsammans kommit fram till gemensamma, konkreta förslag som ska leda till bättre miljöhänsyn i skogen. Projektet presenterar nu rapporten ”Målbilder för god miljöhänsyn”. De föreslagna målbilderna beskriver vad som konkret måste göras vid olika skogsbruksåtgärder för att miljöhänsynen ska anses vara god.

– Målbilderna är handfasta beskrivningar av vad skogsbruket ska göra på plats i skogen för att miljöhänsynen ska bli bra. De talar på ett tydligt sätt om hur hänsynen ska tas till hänsynskrävande biotoper, mark och vatten, friluftsliv och rekreation samt kulturmiljöer, säger Göran Rune, avdelningschef Skogsstyrelsen.

Att myndigheter, skogsbruket och ideella organisationer tillsammans arbetat fram målbilderna i dialog, ger en stabil grund inför det fortsatta arbetet.

– Uppföljningen av miljöhänsynen kommer i fortsättningen att utgå från målbilderna. Det gör att uppföljningsresultaten blir tydligare och lättare för skogsbruket att ta till sig. Därmed får vi goda förutsättningar för att i fortsatt bred samverkan arbeta med att förbättra miljöhänsynen i skogen, säger Göran Rune.

Projektet ”Dialog om miljöhänsyn” levererar förutom ”Målbilder för god miljöhänsyn” ytterligare tre rapporter med förslag till åtgärder för bättre miljöhänsyn i skogen. De två första rapporterna skickades ut på remiss den 19 mars. Den fjärde går på remiss i slutet av april.

Sista svarsdag för samtliga remisser är 2013-05-31. Materialet finns att hämta på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Göran Rune, avdelningschef, tfn 0270-42 98 24

Svante Claesson, projektledare, tfn 036-35 93 68
Ulrika Lamberth, pressinformatör, tfn 036-35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar

Citat

Målbilderna är handfasta beskrivningar av vad skogsbruket ska göra på plats i skogen för att miljöhänsynen ska bli bra. De talar på ett tydligt sätt om hur hänsynen ska tas till hänsynskrävande biotoper, mark och vatten, friluftsliv och rekreation samt kulturmiljöer.
Göran Rune, avdelningschef Skogsstyrelsen