Skador efter stormen Hilde inventeras i dag

Skogsstyrelsen arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna efter stormen Hilde som drog fram natten till söndagen. Det går ännu inte att bedöma omfattningen av skadorna.

Skogsstyrelsens distrikt i Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län genomför nu inventeringar för att bedöma omfattningen av skogsskadorna.

Vid storm är skadorna spridda och de lokala skillnaderna stora, vilket gör det svårt att bedöma hur stora mängder virke som skadats totalt sett.

– Under måndagen och tisdagen jobbar vi med att skaffa oss en bild av skadeläget. Uppgifterna kommer att stämmas av med inventeringar som skogsbruket gör, så att vi ska få en så korrekt och samstämmig bild som möjligt, säger Clas Fries, skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör gå över sina fastigheter när stormen bedarrat. Detta för att skaffa sig en bild av skadornas omfattning på fastigheten och i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Dels för att undvika personskador, dels för att minska risken för ytterligare skador genom angrepp av granbarkborre sommaren 2014.

– Risken för olyckor är stor i stormfälld skog. Därför bör skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning inte ge sig ut på egen hand i skogen för att röja upp efter stormen, säger Clas Fries.

Mer information om stormdrabbade skogsägare bör tänka på finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen, 026–23 51 07
Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen, 090–15 83 36

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Under måndagen och tisdagen jobbar vi med att skaffa oss en bild av skadeläget. Uppgifterna kommer att stämmas av med inventeringar som skogsbruket gör, så att vi ska få en så korrekt och samstämmig bild som möjligt.
Claes Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen