Skogsägare kan bevara skogens historia

Måndagen den 16 november bjuder Skogsstyrelsen in till en skogskväll för att berätta mer om de forn- och kulturlämningar som finns i våra skogar. Skogskvällen äger rum på Friluftsmuseet Norra berget i Sundsvall.

Under kvällen berättar Anna Marntell, Skogsstyrelsen och Ulrika Stenbäck Lönnquist, Sundsvalls museum mer om de kulturlämningar som finns i våra svenska skogar. Hur ser de ut, vad berättar de och vilken hänsyn behöver skogsägarna ta till dem när de sköter skogen.

Kvällen är en del av Skogsstyrelsens arbete med att uppmärksamma skogsägare på hur de kan minska de skador som uppkommer på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk. Detta då den uppföljning som Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gjorde tidigare i år visade att 41 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna påverkats eller skadats i samband med skogsbruk.

Skogskvällar och andra aktiviteter genomförs runt om i landet av Skogsstyrelsen. En särskild kampanjsida på Skogsstyrelsens webbplats har byggts upp med information och vägledning www.skogsstyrelsen.se/kulturmiljo.

Tid och plats: 
Måndag den 16 november. Start kl. 18:00 och avslutning cirka kl. 21:00 på Danslogen på Friluftsmuseet Norra berget i Sundsvall.
För vägbeskrivning, se:
www.norraberget.se

Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se/kulturmiljo

Medier som vill besöka skogskvällen, kan kontakta,
Anna Marntell, Skogsstyrelsen,
060–55 31 68 eller
Ulrika Stenbäck Lönnquist, Sundsvalls museum, 073–275 62 20

M
er information:
Karin Palmgren, Skogsstyrelsen, 060–55 31 76
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar