Skogsägare uppmanas förebygga mot lärkborre

2011 påträffades lärkborren för första gången i Sverige, på Romeleåsen i Skåne. Det är fortfarande osäkert om den lyckats etablera sig i Sverige. Skogsstyrelsen bedömer dock att risken för detta är stor, framförallt i södra och västra Skåne samt i södra Halland.

Som en säkerhetsåtgärd för att undvika skador på växande lärk samt minska risken för att lärkborren etablerar sig rekommenderar därför Skogsstyrelsen att skogsägare ska undvika att lagra lärkvirke över 5 cm diameter i skogen under perioden 1 – 15 juli. Om detta inte är möjligt bör lärkvirke lagras minst ett par hundra meter från närmaste lärkbestånd.

– Eftersom lärkborrar kan föras hit med vinden från Danmark, så kan de förr eller senare etablera sig i Sverige. Ju mindre skogsareal det finns mellan det aktuella lärkbeståndet och Danmark, desto viktigare är det att följa råden, säger Gunnar Isacsson, ekolog Skogsstyrelsen.

Under 2012 genomför Skogsstyrelsen i samarbete med SLU en relativt omfattande inventering med feromonfällor för att se om lärkborren finns på fler ställen i och runt Skåne.

– Vi är också tacksamma om skogsägare som upptäcker angripna träd hör av sig till Skogsstyrelsen, säger Gunnar Isacsson, ekolog Skogsstyrelsen.

Lärkborren är en barkborre som är mycket lik granbarkborren till utseende och livscykel. Den utvecklas under bark på lärk från 5 cm diameter och uppåt. Om lärkborren får chans att föröka sig i vindfällen eller i avverkat virke så kan de bli så många att de kan döda friska lärkträd. Lärkbarken håller sig tillräckligt frisk för lärkborren i avverkat virke under minst ett och ett halvt år

Uppgifter från Schweiz talar för att lärkborren även kan övervintra som larv. Det finns därmed ingen årstid då det kan anses vara säkert att avverka lärk. Därför bör avverkat lärkvirke, oavsett avverkningstidpunkt, upparbetas, flisas eller transporteras till terminal senast 1 juli.

Mer information:
Gunnar Isacsson, ekolog Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04
Ulrika Lamberth, pressinformatör Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Läs mer om lärkborren på Skogsstyrelsens webbplats.

 

 

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar