Skogsstyrelsen inventerar vägar i brandområdet

Med start denna vecka så inventerar Skogsstyrelsen vilka skador som kan ha uppstått på vägarna i det branddrabbade området.

Arbetet är en del av ett gemensamt regeringsuppdrag som Trafikverket och Skogsstyrelsen fått. Inom de närmaste månaderna kommer fyra vägspecialister från Skogsstyrelsen att inventera alla enskilda vägar, inklusive skogsbilvägar, i det brandskadade området.

Läs hela nyheten på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Stefan Gunnarsson, vägspecialist, Skogsstyrelsen, 03635 93 00 (via växeln)
Karl Åkerlind, Trafikverket, 01024 01 42
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.