Stormskador och barkborrar i Västernorrland - konferens 23-24 september

Tre års fokuserat arbete för att minska effekterna av granbarkborreangreppen i Västernorrland 2011 avslutas nu. På konferensen presenteras lärdomar från projektet och erfarenheter av vinterns stormar.

Projektet Skogsskador i ett uthålligt skogsbruk har sedan i mars 2011 arbetat med att ta fram och sprida kunskap om granbarkborren. Dessutom har man inom projektet samarbetat på olika sätt för att minska effekterna av granbarkborrens angrepp i Västernorrland.

På konferensen presenteras dels erfarenheter från projektet, dels utvärderas det arbete som genomförts efter stormarna Hilde och Ivar. Bland programpunkterna märks bland annat:

  • Svärm­ningsövervakning som metod för att förutse granbarkborreangrepp
  • Bekämpning eller förebyggande arbete – vilket är effektivast?
  • Den dubbelögade bastborren – hur farlig är den?
  • Hur påverkar stormskadorna i länet mängden granbarkborrar?
  • Vad kan vi lära av stormarna och hur minskar vi risken för stormskador framöver?

Medverkar gör bland andra Martin Schröder, professor SLU, Gunnar Isacsson, ekolog Skogsstyrelsen, Göran Örlander, skogschef Södra samt Erik Hedenström, professor Mittuniversitetet.

Tid och plats:
23-24 september, Hussborg herrgård, Ljungaverk. Start kl. 10.00 dag 1 och avslut kl. 15.00 dag 2. Medier är välkomna att delta under hela eller delar av konferensen.

Projektpartners är, förutom Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Västernorrland, SCA Skog, Sveaskog, Gällö Skog, Callans Trä, Norrskog, Mittuniversitetet och Skogssällskapet.

Läs mer om projektet på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborrey.

Mer information:
Alf Pedersen, projektledare, Skogsstyrelsen, 0640175 44
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 03635 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.