Västerbottens och Jämtlands län värst drabbat av stormen Hilde

Det är nu ganska klart att Strömsund, Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner har drabbats värst av stormen Hilde. Det finns också stormskador utanför dessa områden, men i mindre omfattning. Tidigast i slutet av nästa vecka kan en volymuppskattning av fallen skog lämnas.

Skogsstyrelsen har genomfört besiktningar från bil i Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Resultaten tyder på att kommunerna i norra Jämtland och sydvästra delen av Västerbottens län drabbats hårdast.

Vindfällda träd finns bland annat i hyggeskanter, nyligen genomförda gallringar och i fröträdställningar, men också i skog som normalt bedöms som stormfast. Dessutom har många träd, trädgrupper och skyddszoner som lämnats som miljöhänsyn ute på hyggen blåst ned. Spridda vindfällen finns också över stora arealer.

– Skogsbruket kommer under närmsta veckan att komplettera sina första besiktningar med helikopterinventeringar. Det samlade resultatet av våra respektive bedömningar kommer kunna presenteras först i mitten av nästa vecka, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen. Då bör vi kunna ge en bra skattning av den totala skadade virkesvolymen.

Skogsstyrelsens uppgifter stäms kontinuerligt av med skogsbrukets, så att bilden av stormens omfattning blir så korrekt och samstämmig som möjligt.

Mer information om vad stormdrabbade skogsägare bör tänka på finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen, 090–15 83 14
Pär Larsson, regionchef, Skogsstyrelsen, 026–23 51 07
Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen, 090–15 83 36

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Skogsbruket kommer under närmsta veckan att komplettera sina första besiktningar med helikopterinventeringar. Det samlade resultatet av våra respektive bedömningar kommer kunna presenteras först i mitten av nästa vecka. Då bör vi kunna ge en bra skattning av den totala skadade virkesvolymen.
Claes Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen