Viktigt med säkerheten när stormfälld skog tas om hand

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare till försiktighet i uppröjningsarbetet efter stormen Hilde. Risken för olyckor är stor i stormfälld skog.

– Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning ska inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta reda på virket efter stormen, säger Anders Lindqvist, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Skogsägare bör i första hand gå över sina fastigheter för att upptäcka stormskador, skaffa sig en bild av skadornas omfattning och i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Vidare rekommenderas skogsägare att ta kontakt med sitt försäkringsbolag och stämma av innan åtgärder i skogen påbörjas.

Det är viktigt att virket är ute ur skogen innan sommaren, när skadeinsekter som granbarkborre börjar att föröka sig. Med tanke på granbarkborren, så är det i första hand granvirke som ska prioriteras att få ut ur skogen.

– Vår bedömning är att det än så länge finns gott om tid att få ut virket och att det därför går bra att vänta tills det fryser i markerna. Ur säkerhetssynpunkt rekommenderar vi också att inte upparbeta stormfälld skog själv, utan anlita professionella verksamhetsutövare, säger Anders Lindqvist.

Mer information om vad stormdrabbade skogsägare bör tänka på finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Media som är intresserade av att följa med ut för en demonstration vad man bör tänka på vid arbete i stormfälld skog kan kontakta våra kontaktpersoner nedan.

Mer information:
Anders Lindqvist, skogskonsulent, Skellefteå, 0910–43 84 11

Pentti Hilonen, skogskonsulent, Åsele, 0941–566 92
Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse.

Taggar:

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Citat

Vår bedömning är att det än så länge finns gott om tid att få ut virket och att det därför går bra att vänta tills det fryser i markerna. Ur säkerhetssynpunkt rekommenderar vi också att inte upparbeta stormfälld skog själv, utan anlita professionella verksamhetsutövare.
Anders Lindqvist, skogskonsulent, Skogsstyrelsen