Föreläggande med vite för Iggesunds skola i Hudiksvalls kommun

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 500 000 kronor för att Hudiksvalls kommun skyndsamt ska rätta till kvarstående brister i skolverksamheten vid Iggesunds skola.

Iggesunds skola i Hudiksvall har inte rättat till alla brister i sin skolverksamhet som Skolinspektionen pekat ut i tidigare tillsynsbeslut den 25 april 2014. Det finns fortfarande brister i skolans arbete med studiero, vilket påverkar elevernas möjligheter att inhämta kunskaper. Det förekommer även kränkningar mellan elever. Det finns brister i skolans arbete mot kränkande behandling och i elevhälsans förebyggande arbete.

Det finns vidare brister i skolans arbete med särskilt stöd och skolan ger inte elever det särskilda stöd de har rätt till. Skolinspektionens utredning visar även att skolan inte anpassar undervisningen efter de nyanlända elevernas behov och förutsättningar.

Skolinspektionen ser allvarligt på situationen och kräver att Hudiksvalls kommun rättar till bristerna före den 21 september 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 500 000 kronor till statskassan.

Iggesunds skola är en kommunal grundskola i Hudiksvall med cirka 450 elever i förskoleklass samt årskurs 1-9.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Iggesunds skola kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/iggesund-vite

För information

Anna Möller, utredare, 08-586 083 74

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar