Lundsbergs skola slipper vite för skolbrister

Lundsbergs riksinternatskola i Storfors har tagit viktiga steg för att rätta till allvarliga brister i sitt arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Den bedömningen gör Skolinspektionen och avslutar sin tillsyn av skolan.

Stiftelsen Lundsbergs skola har genomfört de förändringar som Skolinspektionen krävt i flera beslut och det finns nu förutsättningar för skolan att förebygga och förhindra kränkningar av elever. Skolinspektionen har därför idag beslutat att avsluta sin riktade tillsyn av skolans trygghet och studiero och kommer inte att gå vidare med det föreläggande om vite på 500 000 kronor som myndigheten beslutade om i oktober 2012.

– Lundsbergs skola har under vår tillsyn genomfört många förändringar för att ge alla elever en trygg skolmiljö. Det är nu mycket viktigt att ansvariga fortsätter arbetet med att utveckla skolans förebyggande arbete mot kränkningar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen.

Under 2014 kommer Skolinspektionen att följa upp läget i Lundsbergs skola inom ramen för den regelbundna tillsyn som då ska ske av skolans utbildning och trygghet.

Bakgrund

  • 8 juni 2011: Anmälan om kränkande behandling inkommer till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen.
  • 13 oktober 2011: Anmälan om kränkande behandling inkommer till Skolinspektionen.
  • 20 oktober 2011: Skolinspektionen startar riktad tillsyn av Lundsbergs skola vad gäller trygghet och studiero och gör tillsammans med BEO ett oanmält tillsynsbesök.
  • 3 november 2011: Skolinspektionen anmäler våld på skolan till Polisen.
  • 29 november 2011: Skolinspektionen fattar beslut efter tillsyn och kräver att skolan åtgärdar brister i trygghet och studiero (dnr. 2011:5192).
  • 26 mars 2012: BEO kräver skadestånd av Stiftelsen Lundsbergs skola för en före detta elevs räkning. Stiftelsen har betalat skadestånd och ärendet är avslutat.
  • 26 mars 2012: Skolinspektionen beslutar att fortsätta tillsynen (dnr. 2011:5192).
  • 12 oktober 2012: Skolinspektionen fattar beslut med föreläggande om vite (dnr. 2011:5192).
  • 5 april 2013: Skolinspektionen avslutar tillsynsärendet (dnr. 2011:5192).

Ladda ned

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/lundsberg-2013

För information

Egon Andersson, undervisningsråd, 08-586 081 49

Presskontakt

Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar