Pressträff om Gävles kommunala skolor

Skolinspektionen har gått igenom skolor och övriga verksamheter i Gävle kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö. Slutsatser från tillsynen presenteras vid en pressträff.

Tid: Onsdag 28 mars klockan 10:30-11:15
Plats: Stadshuset, KS-salen, Drottninggatan 22, Gävle

Medverkande

Från Skolinspektionen medverkar Elisabeth Ritchey, kommunansvarig, och Lotta Hedén, undervisningsråd. Från Gävle kommun deltar Birgitta Pettersson, förvaltningschef Utbildning och Arbete, och Frank Stoor, förvaltningschef Barn och Ungdom.

Ladda ned

Efter pressträffen finns Skolinspektionens beslut och pressmeddelande även på www.skolinspektionen.se/gavle-2012

Varmt välkommen!

Carina Larsson,
pressekreterare Skolinspektionen,
08-586 082 50

För information

Elisabeth Ritchey,
undervisningsråd,
08-586 080 90

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Dokument & länkar