Skolinspektionens beslut om Piteå kommun: Kunskapsresultaten åt rätt håll

 

Piteå kommun arbetar aktivt för att öka måluppfyllelsen i skolorna. Men fortfarande går var tionde elev ut grundskolan utan att nå minst godkänt i alla ämnen. Ansvariga för skolan måste analysera orsakerna och se till att fler elever får förutsättningar att nå målen i utbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

Skolinspektionen har gått igenom alla skolor och övriga utbildningsverksamheter i Piteå kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och de områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns, elevers och studerandes rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

Ansvariga för skolan i Piteå kommun arbetar målmedvetet för att förbättra skolan och för att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Kommunen har tydliga kvalitetssystem, rektorerna driver ett aktivt utvecklingsarbete och skolorna strävar efter att ha höga förväntningar på eleverna. Men även om kunskapsresultaten i grundskolan är på väg åt rätt håll så når var tionde elev i årskurs 9 fortfarande inte godkända betyg i alla ämnen. Även i gymnasieskolan finns elever som inte får slutbetyg. Här krävs noggranna analyser och åtgärder, framför allt på skolnivå, för att stödja även dessa elever.

– Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling i alla ämnen. Ansvariga för skolan i Piteå måste därför se till att alla elever både i grund- och gymnasieskolan får förutsättningar att nå målen i utbildningen, säger Solweig Bäckman, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Några övriga iakttagelser

  • Förskolan arbetar medvetet utifrån läroplanen och erbjuder barnen pedagogiska utmaningar och god omsorg.
  • Kommunens kvalitetsarbete måste även omfatta fritidshemmen, förskoleklassen, särskolan och gymnasiesärskolan.
  • Skolor och övriga verksamheter har ett bra värdegrundsarbete och intervjuade elever upplever att miljön är trygg. Men alla verksamheter har inte årliga planer mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs.

Redovisning senast 1 maj

Senast den 1 maj 2011 ska Piteå kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned

Skolinspektionens beslut om Piteå kommun kan laddas på www.skolinspektionen.se/pitea2011

För information

Solweig Bäckman,
undervisningsråd,
08–586 082 22

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se

 

Taggar:

Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar