Svag styrning och uppföljning av skolorna i KlippanPressmeddelande 2 juni 2009 Skolinspektionens rapport om Klippans kommun: Svag styrning och uppföljning av skolorna För information Tommy Månsson, undervisningsråd, 08-586 082 04

Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Klippans kommun vet inte riktigt om skolorna och övriga utbildningsverksamheter fungerar som de ska eller hur eleverna klarar sina studier. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Klippans kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Klippans kommun kan inte redogöra för hur resultaten ser ut för alla sina skolor och övriga utbildningsverksamheter. De resultat som finns sammanställda analyseras inte. Kommunen tar inte heller reda på vad som behöver göras för att öka måluppfyllelsen. De utvecklingsinsatser som genomförs utgår inte från verksamhetens behov, och kommunen följer sällan upp resultatet av insatserna. Bristerna i styrning och uppföljning innebär exempelvis att beslut, som ska säkerställa elevers rätt till likvärdig utbildning, riskerar att grundas på ett alltför svagt underlag.

Klippans kommun måste bli bättre på att följa upp hur det går för eleverna i skolan och hur samtliga verksamheter fungerar. Kommunen måste också förbättra sin målstyrning.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

? Några förskolor saknar förutsättningar att fullt ut uppfylla kraven i läroplanen. Bland annat saknas möjligheter att ge alla barn med särskilda behov omsorg i den utsträckning som de behöver. ? I grundskolan ges inte särskilt stöd till alla elever som har behov av det.
? Det finns elever i grundskolan som inte upplever att skolan är positiv och trygg. Redovisning senast 2 september Senast den 2 september 2009 ska Klippans kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/klippan2009Om oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar