Varannan elev går inte i mål – gymnasieskolorna måste göra merPressmeddelande 26 juni 2009 Skolinspektionens granskning av gymnasieavbrott: Varannan elev går inte i mål – gymnasieskolorna måste göra mer För information Per Andersson, projektledare, 08-586 080 59

Presskontakt Carina Larsson, pressekreterare, 08-586 082 50

Webbplats www.skolinspektionen.se Var tredje elev som börjar i gymnasieskolan i höst kommer inte att bli behörig till högskola. Trots den oroande siffran tar inte alla gymnasieskolor problemet på tillräckligt stort allvar. Det visar en granskning av 27 skolor som Skolinspektionen presenterar idag.

Hälften av gymnasieeleverna får inte godkänt i alla kurser och en tredjedel når inte tillräckliga resultat för att studera vidare på högskola. Det är bakgrunden till den granskning av gymnasieavbrott som Skolinspektionen presenterar idag.

– Drygt hundratusen unga människor börjar gymnasiet i höst. En tredjedel av dem riskerar att inte få behörighet för att studera vidare och ska möta en arbetsmarknad med allt tuffare konkurrens om jobben. Gymnasieskolorna och deras huvudmän måste därför agera mer kraftfullt för att alla elever ska fullfölja sina studier och få slutbetyg, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat vad gymnasieskolor gör för att förhindra avbrott i studierna och för att alla elever ska nå målen för utbildningen.

– En allvarlig sak som vi identifierat är skolornas inställning till elever som tappar gnistan. Fungerar inte studierna bedöms det vara elevens fel, sällan skolans. När en elev upplever att undervisningen är enformig försöker man ändra elevens inställning, men inte undervisningen, och man missar därmed målet, säger Ann- Marie Begler.

Granskningen omfattar 27 gymnasieskolor runt om i landet – 20 kommunala och 7 fristående – och deras sätt att möta problemen. Resultaten är inte generella för alla skolor i landet men ger en problemkarta som alla skolor kan använda för att öka andelen elever som fullföljer sina studier.

Granskningen belyser sju områden som är avgörande för att eleverna ska nå målen för utbildningen:

1. Skolorna måste ha en strategi för att alla elever ska fullfölja utbildningen.
2. Skolan måste ha kontroll över vilka resultat som eleverna når och varför.
3. Det måste finnas ett utbud av passande utbildningar.
4. Det måste finnas goda möjligheter till vuxenkontakter för eleverna och studie- och yrkesvägledning.
5. Det måste finnas en god studie- och arbetsmiljö på skolan.
6. Den ordinarie undervisningen måste kunna anpassas till den enskilde eleven.
7. Det måste finnas särskilt stöd utifrån varje elevs behov.

Ladda ned Skolinspektionens rapporter Skolinspektionens rapport och de 27 skolrapporterna kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/avbrott2009

Skolinspektionens granskning – 27 gymnasieskolor - 20 kommunala, 7 fristående.
– Skolbesök januari–mars 2009.
– Runt 200 intervjuer med rektorer, lärare, annan personal, elever och huvudmän.
– Lektionsbesök.
– Runt 200 telefonintervjuer med avhoppade elever.

Ort Granskad gymnasieskola Huvudman Alvesta Gymnasieskolan i Alvesta Kommunal Borlänge Hagagymnasiet Kommunal Borås Sven Eriksonsgymnasiet Kommunal Enköping Westerlundska gymnasiet Kommunal Gävle Polhemsgymnasiet Kommunal Göteborg Burgårdens utbildningscentrum Kommunal Göteborg Göteborgs praktiska gymnasium Fristående Hagfors Älvstrandsgymnasiet Kommunal Halmstad Sannarpsgymnasiet Kommunal Haninge Fredrik (inom Fredrika Bremergymnasiet) Kommunal Kalmar Stagneliusskolan Kommunal Katrineholm Duveholmsgymnasiet Kommunal Kristinehamn Brogårdsgymnasiet Kommunal Linköping Anders Ljungstedts gymnasium Kommunal Malmö Heleneholms gymnasium Kommunal Malmö NTI-gymnasiet Fristående Mark Marks gymnasieskola Kommunal Piteå Strömbackaskolan Kommunal Stockholm Thorildsplans gymnasium Kommunal Stockholm Stockholms tekniska gymnasium Fristående Sundsvall Sundsvalls gymnasium Kommunal Södertälje InfoKomp Fristående Umeå Forslunda naturbruksgymnasium Kommunal Varberg Ljud- och bildskolan Fristående Vårgårda Sundlergymnasiet Kommunal Örebro John Bauergymnasiet Fristående Östersund Vittra i Östersund FriståendeOm oss

Skolinspektionen granskar skolor för att bevaka barns, elevers och studerandes rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att driva fristående skola. Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever och kan företräda dem i domstol. Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO.

Prenumerera

Dokument & länkar