Ny undersökning: Vanligt med skollunch före klockan 11

De flesta av landets kommuner serverar skollunch redan före klockan 11. Det visar Skomatens vänners nya undersökning bland Sveriges kostchefer om maten i skolan och förskolan. 

86 procent av landets kommuner börjar servera skollunchen före klockan 11. När skollunchen serveras så tidigt går det åt mindre mat och eleverna hinner bli väldigt hungriga på eftermiddagen. Det är skolledarna och rektorerna som ansvarar för schemaläggningen.

- Trots att skolmaten debatterats flitigt finns det mycket kvar att förbättra och nu får det vara slut på dåliga ursäkter tycker vi. Bra mat i rätt tid borde vara en självklar rättighet för våra barn, säger Annika Unt Widell på Skolmatens vänner.

Andra resultat från undersökningen:

  • Kostpolitiskt program, ett viktigt styrdokument för alla som jobbar med barnens mat i en kommun, saknas i närmare hälften av de svarande kommunerna. Kostpolitiska program har visat sig vara viktiga för att kvalitetssäkra skolmåltiderna.
  • I 43 procent av kommunerna näringsberäknas skolmaten sällan eller aldrig. För förskolematen är motsvarande siffra 46 procent. Enligt skollagen som trädde i kraft i juli 2011 ska skolmaten vara näringsriktig.
  • I var fjärde kommun anses upprustningsbehovet i skolkök vara stort. 7 av 10 kommuner anger att det finns ett visst behov för upprustning.
  • 1 av 3 medarbetare i skolkök saknar utbildning för att jobba i storkök.
  • Rekommendationen att erbjuda mer än en rätt att välja på varje dag följs inte överallt. I var fjärde kommun finns det inte en enda skola som serverar alternativa rätter.

Ladda hem och läs rapporten

Resultaten kommun för kommun finns bifogade till pressmeddelandet.

Kartläggningen genomfördes bland kommunernas kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under april-maj 2011 med hjälp av webbenkäter och kompletterande telefonintervjuer. 243 kostchefer/kommuner besvarade frågorna i kartläggningen. Ansvarig för kartläggningen är Fredrik Erfelt på analysföretaget Argument AB. Datainsamlingen genomfördes av PFM Research AB.

För ytterligare information kontakta Annika Unt Widell, Skolmatens vänner tel 0702-379929, e-post annika.unt@skolmatensvanner.se

Taggar:

Om oss

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF – en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Hemsida www.skolmatensvanner.se

Dokument & länkar