Alla är olika – men lika inför skollagen

Skollagen kräver individualiserad undervisning för alla. Samtidigt slår forskarna fast att vi i Sverige är dåliga på att hantera särbegåvade.

– De flesta lärare har ingen kunskap om särbegåvning och det drabbar de här eleverna. Det måste ingå i lärarprogrammen och varje kommun borde ha en expert som lärare kan vända sig till, säger Roland S Persson, professor i psykologi vid Jönköpings högskola, i nya numret av Skolvärlden.

Att som lärare ge alla elever förutsättningar att utvecklas så mycket det bara går är ingen enkelt uppgift. I en klass med närmare trettio unika elever finns ett brett spann av behov att tillfredsställa. Och det kan vara extra svårt att upptäcka elever med osedvanlig begåvning.

– Många tror att bara för att de här eleverna är begåvade och kan uppfatta saker snabbt så klarar de sig, men det är tvärtom. De behöver stöd. De här barnen är ofta socialt utstötta och har svårt att anpassa sig, säger Roland S Persson.

Igelbodaskolan i Nacka är en av få skolor som arbetar aktivt med att identifiera även särbegåvade för att kunna ge dem rätt stöd och ta tillvara på deras kunskaper i klassrummen.

– Jag tror att vi ofta gör fel i skolan när vi låter alla göra samma sak. Det står ju till och med i skollagen nu att undervisningen ska anpassa efter individen. Särbegåvade accepterar inte alltid uppgifterna. Då får vi hitta på något annat som också utgår från målen, säger Ansa Messner, mellanstadielärare på Igelbodaskolan.

Läs mer i nya numret av Skolvärlden eller på www.skolvarlden.se

I numret skriver vi också om läget i lärarlegitimationsreformen, som träder i kraft om en dryg vecka, och om mycket mer.

Kontakt:
Anna-Lena Hernvall, chefredaktör och ansvarig utgivare för Skolvärlden och skolvärlden.se
tel: 0708 530 523,
mejl: anna-lena.hernvall@skolvarlden.se

Skolvärlden ges ut av Lärarnas Riksförbund 10 gånger per år med en upplaga med 90 000 exemplar. Skolvarlden.se kompletterar magasinet med daglig uppdatering. Produktionen görs av OTW Communication.

Prenumerera