Så mycket ökar bristen på unga lärare

Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar tidningen Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare. Risken är stor att flera områden i Sverige om några år helt saknar behöriga lärare i centrala ämnen.

Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden har kartlagt bland annat ålder, bostadsort och ämnesbehörighet hos samtliga 158 523 personer med en svensk grund- eller gymnasielärarlegitimation (maj 2017).

Sammanlagt 12,1 miljoner uppgifter har analyserats.
För att få en bild av hur lärarbristen kan komma att utvecklas har vi jämfört antalet äldre lärare (60–67 år) med antalet yngre (25–32 år).

För enkelhetens skull har vi utgått ifrån att de båda grupperna bör vara ungefär lika stora för att inte lärarkrisen ska förvärras, även om den yngre gruppen egentligen borde vara större med tanke på de växande elevkullarna. Å andra sidan kommer det in många i läraryrket efter 32 års ålder:

Jämförelsen visar på enorma skillnader.
Några exempel: 

* I Norrbottens län är bristen på unga grundskolelärare (om de båda grupperna ska vara lika stora) 83 procent, bland gymnasielärare är den 80 procent.

*  I Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län är bristen ungefär lika stor. 

*  Minst skillnad mellan de båda grupperna är det i Örebro, Västmanlands och Västra Götalands län (grundskolan) och Örebro, Uppsala och Kronobergs län (gymnasieskolan). Dock handlar det fortfarande om mycket stora skillnader.

*  I 45 procent av Sveriges kommuner bor det färre än tio unga legitimerade grundskolelärare. I många inga alls.

*  583 lärare i åldern 60–67 år är behöriga att undervisa i franska i grundskolan. Motsvarande antal i åldern 25–32 är 89 stycken. Det innebär en brist på 85 procent om grupperna ska vara lika stora. På liknande sätt ser det ut i ämnen som tyska, bild och engelska.

*  Bland legitimerade gymnasielärare är skillnaderna mellan yngre och äldre lärare ännu större. I maj i år fanns det exempelvis 150 gymnasielärare i gruppen 60–67 år som var behöriga att undervisa i juridik. I gruppen 25–32 år var antalet fyra, det vill säga en skillnad på 97 procent.

*  I företagsekonomi var skillnaden 91 procent, i kemi 87 procent och i teknik 80 procent. 

 

Artiklar och tabeller om undersökningen hittar du på skolvarlden.se.

Citera oss gärna, men ange källan.

http://skolvarlden.se/artiklar/unika-siffror-sa-mycket-okar-lararbristen-i-din-kommun

http://skolvarlden.se/artiklar/laget-i-skolan-ar-akut

Tabeller:
http://skolvarlden.se/artiklar/sa-stor-ar-bristen-pa-yngre-larare-lan-lan

http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sa-manga-yngre-larare-fattas-kommun

http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sa-manga-yngre-larare-fattas-amne-i-grundskolan

http://skolvarlden.se/artiklar/lista-sa-manga-yngre-larare-fattas-amne-i-gymnasiet

Frågor om undersökningen: Jonas Fond, chefredaktör Skolvärlden, 070-2329414

Kontakt:
Jonas Fond, chefredaktör och ansvarig utgivare för Skolvärlden och skolvärlden.se
tel: 070-232 94 14

jonas.fond@skolvarlden.se

Skolvärlden ges ut av Lärarnas Riksförbund 10 gånger per år med en upplaga med 90 000 exemplar. Skolvarlden.se kompletterar magasinet med daglig uppdatering. Produktionen görs av OTW Communication.

Prenumerera