Allt fler datorer i skolan men stort behov av kompetensutveckling

Tillgången till datorer har ökat kraftigt i den svenska skolan. Idag har nästan alla lärare i gymnasieskolan och tre av fyra lärare i grundskolan tillgång till egen dator. Elevernas tillgång till datorer har också fördubblats sedan 2008. Samtidigt är kompetensbehovet stort, inte minst när det gäller kunskap om nätkränkningar och att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Det visar en ny rapport från Skolverket.

- Vi ser en dramatisk ökning av antalet datorer men kunskapen om hur datorerna kan användas har inte hängt med. Behovet av kompetensutveckling är stort och här har kommuner och fristående skolor ett stort ansvar säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverket har genomfört en nationell undersökning om it-användningen inom alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Motsvarande undersökning gjordes 2008.

Förbättrad tillgång till datorer

2008 hade tre av fyra lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildning tillgång till egen dator i sitt arbete. Idag har nästan alla vux- och gymnasielärare tillgång till egen dator. 2008 hade en av fyra lärare i grundskolan tillgång till egen dator. Idag har tre av fyra lärare tillgång till egen dator. 2008 gick det i genomsnitt sex elever per dator i kommunala grundskolor – idag går det tre elever per dator. I fristående grundskolor går det idag 2,4 elever per dator, jämfört med 4,5 elever 2008. I gymnasieskolan är tillgången idag lika bra i fristående och kommunala skolor.

Lärare vill ha kompetensutveckling

Allt fler lärare uppger att de har bra generell it-kompetens. Samtidigt vill de utveckla sin kompetens. Resultatet visar att cirka tre av tio lärare har ett mycket eller ganska stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande datorkunskap. Mer än varannan lärare upplever att det finns behov av kompetensutveckling för att förebygga kränkningar på internet. Ungefär lika många lärare efterfrågar mer kunskap om hur it kan användas som pedagogiskt verktyg.

Fortfarande låg it-användning i många ämnen

Eleverna använder oftast datorerna till att söka information på nätet och för att skriva. Användningen av it är i stort sett lika låg som den var för tre år sedan i flera ämnen.

- Det återstår mycket innan användningen av digitala verktyg verkligen bidrar till förbättrad undervisning i många av skolans ämnen, säger Peter Karlberg.

Elever behöver bli bättre på källkritik

Eleverna har ett gott självförtroende när det gäller att använda datorer. Av eleverna i årskurs 4-6 anser omkring åtta av tio att de är bra eller mycket bra på att använda datorn till att skriva, hitta den information de söker på internet eller göra en presentation. Eleverna i grundskolan upplever att de är mindre bra på källkritik. De som har fått en egen dator av skolan använder i mycket högre utsträckning dator i olika ämnen och för olika skoluppgifter. De får också mer undervisning i källkritik och säker internetanvändning.

Surfplattans intåg

Utvecklingen mot ökad mobilitet är tydlig i skolan precis som i samhället i övrigt. Allt fler skolor satsar på bärbara datorer och surfplattor till eleverna. 65 procent av alla elevdatorer i grundskolan är bärbara, 25 procent är stationära och 10 procent är surfplattor. Utvecklingen mot att använda surfplattor är särskilt tydlig i förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan.

Egen dator allt vanligare

En tydlig utveckling är också att allt fler skolor satsar på det som brukar kallas”1 till 1”. Det innebär att skolan köper in en dator eller surfplatta till varje elev. I gymnasieskolan har drygt hälften av eleverna idag egen dator. I grundskolan är det betydligt färre.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

Peter Karlberg, undervisningsråd                                       08-527 331 67

Peter Lindkvist, undervisningsråd                                      08-527 333 39

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar