Antalet gymnasieelever minskar och ökningen av antalet skolor har avstannat

Idag går 369 000 elever i gymnasieskolan. Det är en minskning med 17 000 elever jämfört med förra läsåret. Samtidigt har de senaste 10 årens kraftiga ökning av antalet gymnasieskolor avstannat. Skolverkets nya statistik visar också att de högskoleförberedande programmen är populärast bland eleverna som började i höstas. Yrkesprogrammen tappar däremot elever.

Eleverna i gymnasieskolan blir allt färre på grund av minskade elevkullar. Jämfört med förra läsåret har antalet elever minskat med 17 000. Den kraftiga ökningen av antalet gymnasieskolor de senaste tio åren har avstannat. Det märks till och med en svag minskning med tio skolor men de uppgifterna är något osäkra eftersom omorganisationer av skolor kan dölja sig bakom siffrorna.

- Den allt hårdare konkurrensen om eleverna kan leda till att skolor tvingas stänga. Det gäller att kommunerna har beredskap att hjälpa elever som plötsligt står utan gymnasieutbildning, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström

Färre väljer yrkesprogram

Hösten 2011 infördes den nya gymnasieskolan med sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det individuella programmet har ersatts av fem introduktionsprogram. Nya ämnesplaner och olika behörighetskrav för att komma in på olika gymnasieutbildningar har införts.

Den nya och gamla gymnasieskolan skiljer sig åt på flera sätt. Det är därför svårt att jämföra. Om man räknar det nedlagda medieprogrammet som högskoleförberedande så är det 3 procentenheter fler som började ett högskoleförberedande programmen i år jämfört med förra läsåret. 51 procent av eleverna i år 1 går idag på högskoleförberedande program. Yrkesprogrammen har tappat 4 procentenheter. Idag går 31 procent av eleverna i år 1 på yrkesprogram. 18 procent av eleverna läser på ett introduktionsprogram. Den nya gymnasieskolan innebär också en tydligare uppdelning mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. En skillnad är att yrkesprogrammen inte automatiskt ger behörighet till högskolestudier.

- Det kan vara en förklaring till att färre väljer yrkesprogrammen. Men det kan inte nog poängteras att elever har rätt att välja till kurser för att få högskolebehörighet även på yrkesprogrammen, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Stora geografiska skillnader

Skillnaderna i elevernas val av gymnasieprogram skiljer sig stort mellan olika kommuner. Andelen elever som går på högskoleförberedande program varierar från som lägst 19 procent till som högst 92 procent. Andelen elever på yrkesprogram varierar från 4 procent till 77 procent. Norrbottens län, Värmlands län och Dalarnas län har en stor andel elever som går yrkesprogram. Framförallt storstadslänen har en hög andel elever på högskoleförberedande program.

För mer information

www.skolverket.se

För övergripande frågor kontakta:

Anna Ekström, generaldirektör                                08-5273 3477

För frågor om statistiken kontakta:

Anna Norin, undervisningsråd                                 08-5273 3381

Karin Hedin, undervisningsråd                               08-5273 3371

Therese Sehlstedt, undervisningsråd                   08-5273 3272

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar