Färre behöriga till nya gymnasieskolan

Eleverna som gick ut årskurs 9 i våras är de första som sökt till den nya gymnasieskolan. Preliminär betygsstatistik som Skolverket publicerar idag visar att 87,8 procent av dem är behöriga till något av de nationella programmen. Det kan jämföras med förra året då 88,2 procent var behöriga. En förklaring är skärpta behörighetskrav.

Inför hösten har gymnasieskolan genomgått stora förändringar. En nyhet är att behörighetskraven har skärpts. Tidigare räckte det att ha godkänt i tre ämnen, matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk, för att komma in på alla nationella program. I den nya gymnasieskolan behövs godkända betyg i fler ämnen. För yrkesprogram behövs godkänt i ytterligare fem ämnen och för högskoleförberedande program behövs godkänt i ytterligare nio ämnen. De nio ämnena skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen.

- Syftet med skärpningen är att fler ska klara av gymnasieskolan. Tidigare har många kommit in på program som de sedan hoppat av. För de elever som inte är behöriga finns nya introduktionsprogram med det tydliga målet att bli behörig till något av de nationella programmen, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Skärpta behörighetskrav inte hela förklaringen

En annan förklaring till att en mindre andel elever är behöriga finns i de faktiska betygsresultaten. Andelen elever som har godkänt i ämnena matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk har minskat med 0,2 procentenheter, från 88,2 procent till 88,0 procent.

- Nu börjar ett nytt skolår då en rad förändringar som ny skollag, nya läroplaner och nya kursplaner har trätt ikraft. Syftet med reformerna är att förbättra resultaten i den svenska skolan. Det är väldigt viktigt att reformerna inte stannar på papperet utan används i skolorna så att elevernas förutsättningar att nå målen ökar, säger Anna Ekström.

Mer om behörighet

82,6 procent av eleverna är behöriga till alla nationella program i den nya gymnasieskolan. Det kan jämföras med den gamla gymnasieskolan där 88,2 procent var behöriga att söka alla nationella program. 1 procent av eleverna är enbart behöriga att söka till något av yrkesprogrammen. Det motsvarar cirka 1000 elever. Så här ser behörigheten ut till olika program:

  • 87,8 procent - yrkesförberedande program
  • 86,7 procent - estetiska programmet
  • 85,3 procent - ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  • 83,6 procent - naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

Betygsstatistik endast på nationell nivå

Skolverkets statistik baserar sig på betygen vid skolavslutningen. Betyg som har lästs upp under sommaren finns inte med i den här statistiken. Många elever läser i sommarskola som blivit allt vanligare de senaste åren. Den slutliga statistiken publiceras under november 2011. Då presenteras resultat för enskilda kommuner och skolor samt slutbetyg för samtliga ämnen. Den preliminära statistik som nu publiceras baseras på 98 procent av landets elever vars slutbetyg rapporterats in till Statistiska centralbyrån (SCB) i augusti.

För mer information

www.skolverket.se

Läs mer om behörighetskraven

För frågor kontakta

Anna Ekström, generaldirektör 08-527 334 77

För frågor om statistiken kontakta:

Helena Svensson, undervisningsråd 08-527 333 12

Jonas Bjermo, undervisningsråd 08-527 331 33

Christina Sandström, chef statistikenheten 08-527 333 38

För frågor om den nya gymnasieskolan kontakta:

Jan Sydhoff, chef gymnasieenheten 08-527 331 29

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar