Fler barn än någonsin i förskolan

Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som nu. Idag är över 470 000 barn inskrivna i förskolan. Det innebär en ökning med 150 000 barn på tio år. Ny statistik från Skolverket visar också att personalen i kommunala förskolor har högre utbildning medan barngrupperna är något mindre i fristående förskolor.

Antalet barn i förskolan fortsätter att öka. Hösten 2011 var 472 200 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med drygt 14 000 barn jämfört med 2010.

Förskolan efterfrågas allt mer

83 procent av alla 1–5-åringar går i förskolan. För tio år sedan var andelen 68 procent och för 15 år sedan 56 procent. I åldersgruppen 3–5 år är nästan 95 procent inskrivna i förskolan. Några förklaringar till uppgången kan vara den allmänna förskolan för 3–5-åringar och kommunernas skyldighet att erbjuda plats för barn till arbetslösa eller föräldralediga.

- Det är en tydlig utveckling att förskolan växer. Vi ser också att allt färre väljer andra former som till exempel familjedaghem säger Åsa Nordström, undervisningsråd på Skolverket.

Barngrupperna har inte blivit större

Trots att fler barn går i förskolan i år jämfört med förra året så har den genomsnittliga barngruppen inte blivit större. Hösten 2011 gick det i genomsnitt 5,3 barn per personal och 16,8 barn per grupp. Året innan gick det 5,4 barn per personal och 16,9 barn per grupp.

Färre förskollärare i fristående förskolor

Personalen i kommunala förskolor är mer välutbildad än i fristående förskolor. Kommunala förskolor har 52 procent förskollärare medan fristående förskolor har 37 procent. I de fristående förskolorna saknar 11 procent utbildning för arbete med barn, jämfört med 4 procent i de kommunala. Skillnaderna har förstärkts de senaste tio åren. Medan utbildningsnivån i stort sett har varit oförändrad i de kommunala förskolorna har den sjunkit i fristående förskolor.

Större grupper i kommunala förskolor

I kommunala förskolor har en grupp i genomsnitt 17,0 barn och i fristående förskolor 16,2 barn. Det är ungefär lika vanligt med riktigt stora barngrupper (21 barn eller fler) i kommunala och fristående förskolor. Däremot är små grupper vanligare i fristående förskolor. Det gäller i synnerhet småbarnsgrupperna. Antalet barn per årsarbetare är ungefär lika stort i fristående som i kommunala förskolor. Hösten 2011 gick det 5,2 barn per årsarbetare i fristående förskolor och 5,3 barn per årsarbetare i kommunala.

Mer om statistiken

Statistiken finns på riksnivå, länsnivå och kommunnivå. Tabeller och en utförligare beskrivning av statistiken finns på www.skolverket.se.

För frågor kontakta

Åsa Nordström, undervisningsråd, 08-527 332 65

Peter Lindkvist, undervisningsråd, 08-527 333 39

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar