Fler lärare har lärarexamen

Andelen lärare som har lärarexamen har ökat med 1,7 procentenheter sedan förra året. Fristående gymnasieskolor står för den största ökningen - hela 5 procentenheter. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika kommuner och mellan fristående skolor och kommunala skolor. Det visar ny statistik från Skolverket.

Totalt för gymnasieskolan ökade andelen lärare som har lärarexamen med drygt 2 procentenheter jämfört med förra året. Motsvarande siffra för grundskolan är 1 procentenhet. I grundskolan har idag knappt 87 procent av lärarna en lärarexamen och i gymnasieskolan drygt 77 procent. En trolig orsak till ökningen är att lärare kompletterar sin utbildning och tar ut examen för att kunna få lärarlegitimation.

- Det är en glädjande utveckling. Skickliga lärare med bra ämneskunskaper och lärarutbildning betyder mycket för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Stor skillnad mellan kommunala och fristående skolor

Trots den stora ökningen av andelen lärare med lärarexamen i fristående skolor så har de långt kvar till samma nivåer som de kommunala skolorna. På kommunala grundskolor är nu andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 89 procent och på fristående grundskolor 73 procent. På kommunala gymnasieskolor är nu andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 81 procent och på fristående gymnasieskolor 63 procent.

- Från och med juli 2015 krävs lärarlegitimation för de allra flesta lärare, så skolorna kan inte vänta med att se över sina lärares behörighet. Vi arbetar också hårt för att lärare ska få sin legitimation så fort som möjligt trots förseningarna, säger Anna Ekström.

Färre lärare när elevkullar krymper

Idag finns drygt 85700 lärare i grundskolan och 36200 i gymnasieskolan. Sedan förra läsåret har antalet lärare i grundskolan minskat marginellt. I gymnasieskolan har antalet lärare minskat med 1200. Det är en konsekvens av att det går färre elever i gymnasieskolan jämfört med förra läsåret. Lärartätheten har inte påverkats. I både grundskolan och gymnasieskolan har det gått ungefär 8 lärare på 100 elever sedan läsåret 2002/03.

Statistik på lokal och nationell nivå

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen varierar kraftigt mellan olika kommuner. Personalstatistiken finns på riksnivå i tabeller på www.skolverket.se och på kommunnivå och länsnivå i Skolverkets databas för jämförelsetal

Statistiken finns även på skolnivå i Skolverkets databas SIRIS.

För övergripande frågor kontakta:

Anna Ekström, generaldirektör                                08-5273 3477

För frågor om statistiken kontakta:

José-Luis Berrospi, undervisningsråd                   08-5273 3356

Henrik Sundström, undervisningsråd                    08-5273 3117

 

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar