Hur påverkas skolan av nya läroplaner, nya betyg och den nya skollagen?


Den 7 februari är det dags för Umeå.
Ni är välkomna att närvara vid konferensen. Det kommer inte att anordnas någon speciell pressträff men det kommer att finnas en kontaktperson från Skolverket som kan hjälpa till med praktiska frågor och kontakter med Skolverkets representanter på konferensen. Det krävs ingen föranmälan men tag med presslegitimation.

Mer information En lång rad skolreformer ska sjösättas den närmaste tiden. Själva genomförandet av reformerna kommer att ske ute i verksamheterna. Skolverket kommer att göra omfattande informationsinsatser och erbjuda stöd och verktyg för att förskola, skola och vuxenutbildning ska kunna planera och organisera sin verksamhet. Skolverket har också gjort informationsinsatser riktade till politiker, förvaltningschefer, representanter för enskilda förskolor och fristående skolor, samt för rektorer.

Mer information om reformerna i skolan finns på www.skolverket.se/reformer Mer information om de nya läroplanerna finns på www.skolverket.se/nyalaroplaner

Kontaktperson på plats: Kristin Nordbäck, 0733-77 34 11 Pressansvarig på Skolverket: Mattias Ragert 08-5273 3433 eller 0733-773433

Plats: Umeå Folkets Hus, Vasaplan Datum: 2010-02-07 Tid: 9:30 – 16:30

Välkomna! Pressinbjudan DATUM 1 (1)

Mattias Ragert, pressekreterare Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12 Telefon: 08-527 334 33 Fax: 08-24 44 20 mattias.ragert@skolverket.se www.skolverket.se

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Prenumerera

Dokument & länkar