Många elever byter program på gymnasiet

Mer än var tionde elev byter program under sin tid i gymnasieskolan. Av dem klarar inte ens var tredje att slutföra sin gymnasieutbildning på tre år. Det visar en ny rapport från Skolverket. Mer studie- och yrkesvägledning och bättre stöd i gymnasieskolan skulle kunna förebygga många byten.

- Det är viktigt att elever har rätt att ändra sig, men att så många byter program är ett tydligt tecken på att många val görs med otillräckligt underlag, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Få som byter går färdigt på tre år

Elva procent av de elever som var nybörjare på ett nationellt program i gymnasieskolan hösten 2006 hade bytt program två år senare. De elever som byter tog betydligt längre tid på sig att slutföra gymnasieskolan än elever som stannat på det program de började på. Av ”bytarna” fick 29 procent slutbetyg efter tre år i gymnasieskolan, jämfört med 85 procent av ”stannarna”. Bland elever som bytt både program och skola var det ännu färre som klarade att slutföra gymnasieskolan på tre år, bara 17 procent.

- En viktig slutsats är att skolorna måste bli bättre på studie- och yrkesorientering. Den nya skollagen stärker dessutom elevernas rätt till vägledning. Gymnasieskolan behöver också bli bättre på att ge elever stöd i undervisningen, säger Anna Ekström.

Byten kostar

Byten som innebär att elever startar om och går mer än tre år i gymnasieskolan ger ökade kostnader för hemkommunerna. Gymnasieelevers byten kan också leda till svårigheter för kommuner att planera och dimensionera sin verksamhet.

- Istället för att lägga stora belopp på att elever ska behöva gå fler år i gymnasieskolan så kan kommunerna satsa på bra studie- och yrkesvägledning och stöd. Både eleverna och kommunerna vinner på det, säger Anna Ekström.

Vanligare att elever med svagare studiebakgrund byter

De elever som bytt program hade som grupp sämre betyg från grundskolan och deras föräldrar hade lägre utbildningsnivå jämfört med elever som gått kvar på samma program.

- En av våra slutsatser är att elever i behov av särskilt stöd är överrepresenterade bland elever som byter program, säger Charlotte Mannerfelt, projektledare för studien.

Statistik på kommunnivå

Statistiken över gymnasiebyten finns nedbruten kommun för kommun. Se tabellbilaga i bifogad PDF sidan 6-15.

För mer information

www.skolverket.se

För frågor kontakta

Anna Ekström, generaldirektör 08-5273 3477

Charlotte Mannerfelt, projektledare 08-5273 3127 eller 0733-773127

Karin Hedin undervisningsråd, 08-5273 3371 eller 0733-773371

 

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar