Många elever hoppade av lärlingsutbildning

Hösten 2008 startade gymnasial lärlingsutbildning på försök. Under de tre första åren deltog över 13 000 elever men många hoppade av. Redan under det första året hade var fjärde elev slutat och i den första kullen gick mindre än hälften av eleverna färdigt utbildningen.

Skolverkets första utvärdering av försöket med gymnasial lärlingsutbildning visar att många elever inte fullföljde utbildningen. Under de två första åren hade mer än var tredje elev, 35 procent, hoppat av. De flesta bytte till en mer traditionell yrkesutbildning. 44 procent, av eleverna i den första kullen fick ett slutbetyg efter tre års studier och endast 30 procent fick grundläggande behörighet till högskola. Motsvarande siffror för all yrkesutbildning visar att 68 procent fick ett slutbetyg och 56 procent fick grundläggande behörighet till högskolan.

Många elever har deltagit i försöket

Flera försök har under de senaste 40 åren gjorts för att knyta närmare band mellan gymnasieskolans yrkesutbildning och arbetsmarknaden. Den aktuella försöksverksamheten har lockat ovanligt många. 13 200 elever och fler än 300 skolor har deltagit under de tre första åren.

Varannan som gick färdigt fick jobb

Ungefär hälften av de elever som fullföljde utbildningen hade blivit erbjudna anställning efter utbildningens slut. Skolverket frågade också eleverna om deras upplevelser av lärlingsutbildningen. Flertalet av de elever som gick kvar svarade att de var mycket nöjda eller ganska nöjda med sin utbildning. Av dessa elever skulle åtta av tio välja lärlingsutbildning igen om det hade varit möjligt.

Utmaningar för framtiden

När den nya gymnasieskolan infördes 2011 blev lärlingsutbildningen permanent och en utbildningsform som alla gymnasieskolor kan erbjuda. Det är nu viktigt att arbeta med att förbättra lärlingsutbildningen. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att öka kvaliteten på yrkesutbildningarna på en rad områden. Framförallt måste informationen inför studiestarten och verksamheten det första studieåret ses över.

Fakta om gymnasial lärlingsutbildning

Den gymnasiala lärlingsutbildningen är treårig precis som de vanliga yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Skillnaden är att minst halva utbildningstiden, cirka 50 veckor, är förlagd till en arbetsplats. Det kan jämföras med den vanliga yrkesutbildningen som har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande.

För mer information

www.skolverket.se

För frågor kontakta

Sven Sundin, undervisningsråd                    08-5273 3357 eller 0733-773357

Lina Collin, undervisningsråd                        08 - 52 73 31 05

Christina Sandström, chef statistikenheten    08 - 52 73 33 38

 

 

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar