Över 40 elever per grupp på fritids

Elevgrupperna i fritidshemmen fortsätter att bli allt större och idag går det i genomsnitt mer än 40 elever i en grupp. Det är en ökning med mer än en elev per grupp sedan förra året och över tio elever sedan 2003, visar ny statistik från Skolverket.

- Det är oroande utveckling. Fritidshemmen har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande och det kan urholkas när grupperna blir för stora. Risken är att det går ut över elevernas kunskapsutveckling, säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.

Allt fler barn

Utvecklingen mot allt större elevgrupper i fritidshem har pågått under många år. Idag går 411 300 elever i fritidshem, en ökning med 14 700 elever på ett år. Från 2003 och fram till idag har antalet elever ökat med 20 procent medan antalet fritidshem minskat med 9 procent. Det går i genomsnitt 40,1 elever per grupp vilket är en ökning med mer än en elev på ett år och tio elever sedan 2003 då det genomsnittliga elevantalet var 30,1 elever.

- År efter år har vi varnat för den här utvecklingen. Trots det fortsätter de ansvariga i kommuner och för enskilda verksamheter att låta grupperna bli större. Nu måste fritidshemmens uppdrag tas på allvar, säger Carina Hall.

Fler anställda men inte förbättrad personaltäthet

Varje anställd ansvarar i genomsnitt för 12,4 elever jämfört med 12,3 elever för ett år sedan. Under många år har antalet elever ökat procentuellt mer än antalet anställda, vilket lett till kontinuerligt försämrad personaltäthet. Sett till det senaste året har antalet elever ökat med 4 procent och antalet anställda med 2 procent. Från 1990 och fram till idag har antalet elever per anställd ökat med nästan fem elever.

- Ett bra fritidshem kan göra stor skillnad, i synnerhet för elever med behov av extra stöd, säger Carina Hall.

Andelen fritidspedagoger fortsätter att minska

I fritidshem har 54 procent av årsarbetarna en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta siffran på många år och en minskning med närmare 2 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit kontinuerligt de senaste tre åren. Det är stor skillnad i utbildningsnivå mellan kommunala och enskilt drivna fritidshem. 56 procent av årsarbetarna i kommunala fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen medan motsvarande andel i enskilda fritidshem är 30 procent.

Lokal statisstik

Statistik på nationell nivå, länsnivå och kommunnivå publiceras i databasen Jämförelsetal

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

För frågor om fritidshem kontakta undervisningsråd Carina Hall 08-527 332 38

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Peter Lindqvist 08-527 333 39

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar