Välkommen till en heldag i Malmö om skolan

500 rektorer, lokala skoltjänstemän och politiker deltar i Skolverkets och Skolinspektionens heldagskonferens i Malmö onsdagen 18 november. Temat är skolans utmaningar och möjligheter.

Skolverket och Skolinspektionen diskuterar skolans utmaningar och pekar ut de viktigaste utvecklingsområdena. Konferensen ger en aktuell bild av Skolverkets utvecklingsinsatser och Skolinspektionens granskningar och vänder sig till personer i ledande funktion i skolan. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och Skolinspektionens tf. generaldirektör Helén Ängmo medverkar. Intresserade journalister är varmt välkomna.

Tid: Onsdag 18 november klockan 9.00-16.00
Plats: Stadionmässan, Stadiongatan 25 A

Anmälan och information

Anmälan görs via formulär

För mer information se programmet

Kontaktuppgifter

Kontaktperson på plats är Helena Fallberg från Skolverket 0733-773598

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Skolinspektionens presstjänst 08-586 080 60

Välkommen!

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar