Västeråsskola i nationell satsning på bättre skolmåltider

Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Sätt därför skolmåltiden på schemat och använd den som en del av utbildningen. Det är Livsmedelsverkets och Skolverkets budskap i en gemensam satsning på skolmåltiderna. Skiljeboskolan i Västerås är en av fem skolor i landet som lyfts fram som ett positivt exempel.

Bara varannan elev i åldern 10-18 år upplever skolrestaurangen som lugn och var sjunde elev anser att det är svårt att hinna äta på lunchen. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån. Behovet av att arbeta mer medvetet med skolmåltiden kan inte överskattas. En del i Livsmedelsverkets och Skolverkets satsning är stöd och inspiration till rektorer och pedagoger med materialet Skolmåltiden- en viktig del av en bra skola.

-Vi vill visa på de vinster i form av bättre hälsa, studieresultat och trivsel som en bra skolmåltid ger. Men också hur de kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära om andra kulturer, matens betydelse för miljön och mycket annat. Det säger Eva Sundberg, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Mat och måltider kräver kunskap, organisation och engagemang. I materialet ges konkreta exempel på vad som kan göras. Bland annat finns en checklista som skolledare kan använda i arbetet med att förbättra skolmåltiderna. Dessutom visar skolor i Alingsås, Visby, Västerås, Göteborg och Haninge hur de arbetat. Gemensamt är att de satsat på god och näringsriktig mat och trivsam miljö med fler vuxna i skolrestaurangen. De har också integrerat måltiderna i undervisningen. Deras arbete har gett resultat. En av skolorna ser att eleverna presterar bättre, en annan att konflikterna har blivit färre.

- Skolmåltiden är mer än kalops och potatis. Att maten är god och näringsriktig är grundläggande men skolmåltiden är också ett tillfälle för lärare och elever att mötas utanför klassrummet. Genom att prata om värderingar och attityder, hälsa och en hållbar livsstil kan man göra skolmåltiden till en del av undervisningen, säger Lars Åke Bäckman, undervisningsråd på Skolverket.

Skriften Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola kommer nu att skickas ut till alla grundskolor, specialskolor, grundsärskolor och sameskolan. Sammanlagt rör det sig om ca 5500 skolor.

Skolmåltiden – en viktig del av en bra skola www.slv.se/skolledare

Ytterligare upplysningar:

Eva Sundberg, Livsmedelsverket 018-17 57 06

Lars Åke Bäckman, Skolverket 08-527 335 53

Taggar:

Om oss

Om SkolverketSkolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket leds av en generaldirektör och för att stärka kvaliteten och samhällsförankringen har ett insynsråd tillsatts av regeringen. www.skolverket.se

Dokument & länkar