Bolagsstämma i Skultuna Messingsbruk AB 2000-03-21

Bolagsstämma i Skultuna Messingsbruk AB. 2000-03-21 Vid bolagsstämma den 21 mars presenterade företagsledningen en ny framtidsinriktning för Skultuna Messingsbruk kännetecknad av kraftig tillväxt och fokusering på varumärkesförädling, e-handel och internationalisering. Målet är att öka försäljningen från 30 till 300 miljoner kronor på fem år.. -"Det handlar om en nytändning för Skultuna Messingsbruk och en framtidssatsning av ovanliga mått "säger bröderna Christoffer och Michael Kurpatow. Genom åtgärderna kan produktsortimentet komma att omfatta såväl mässing som annan metall, glas, porslin och lädervaror i klassisk och samtida design. Denna kraftiga expansion skall främst ske genom företagsförvärv av andra hög-image konsumentvaruföretag samt av företag som kan utveckla e-handel och logistik. Därför bemyndigade stämman styrelsen att göra nyemission om upp till 4,7 miljoner aktier i en eller flera omgångar. Till styrelseledamöter omvaldes Christoffer Kurpatow, Ian Wachtmeister och Michael Kurpatow samt nyvaldes Jonas Blanking, ledande industridesigner bl.a. känd för ryggsäcken Boblbee och Mats Ulriksson, med erfarenhet inom internationell marknadsföring av konsumentvaror. För mer information ring Christoffer Kurpatow 0707-22 29 11 Michael Kurpatow 0705-58 25 34 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar