Lägesrapport från höstens nyemission

Meddelande från Skultuna Messingsbruk AB Noterat på Aktietorget som Skultuna Lägesrapport från höstens nyemission Före nyemissionen fanns 2 735 529 aktier i Skultuna Messingsbruk Under tiden 01-09-04 till 01-09-18 kunde aktieägarna teckna nya aktier (1:1) för 2 SEK per aktie. 1. Resultatet är Att 1 638 118 har registrerats hos PRV och VPC och att 918 829 aktier därav kvittats mot lån från huvudägaren Askembla. Detta innebär att emissionen gav ett kassatillskott av SEK 1 438 578 samt att balansräkningen dessutom stärkts genom att 1 837 658 SEK omvandlats från skuld till eget kapital. 2. Styrelsen har beslutat att återstående aktier från emissionen kan kvittas mot huvudägarens lån i den mån de inte kan tecknas av nya och gamla aktieägare mot direkt kassatillskott. Även sådana nya aktier kommer att registreras hos PRV och VPC . Information om detta väntas under november månad. Styrelsen 29 oktober 2001 Ytterligare information: Ian Wachtmeister, ian@empire.se tel 0703-463878 Anita Erikson, anita.erikson@skultuna.com tel. 021-78317 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011029BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011029BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar