Sky Communication in Sweden AB (publ) ("SkyCom") Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2003

Sky Communication in Sweden AB (publ) ("SkyCom") Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2003 · Positivt resultat om 594 Tkr under tredje kvartalet. · Koncernen beräknas vara kassaflödespositiv under fjärde kvartalet 2003. · Namnbyte av bolaget. · Riktad nyemission genomförd. · Uppgörelse med gamla fordringsägare i Printcom AB (publ) slutförd. För ytterligare information kontakta: Leif Danielsson, Styrelseordförande Sky Communication in Sweden AB Mobil: + 46 (0) 70-525 62 02 leif@umea.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00750/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00750/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SkyCom äger, bygger och förvaltar stadsnät, regionala nät och nationella nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyComs nät är huvudsakligen radiobaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via fiber.

Dokument & länkar