Skyways köper aktiemajoriteten i Flying Enterprise

Skyways köper aktiemajoriteten i Flying Enterprise Skyways Holding AB har tecknat avtal med Tipp Fastighets AB om köp av 900.000 A-aktier i flygbolaget Flying Enterprise till ett pris av 62.50 kr per aktie och 71.000 B-aktier till ett pris av 60 kr per aktie. Det motsvarar 63 % av aktiekapitalet och 94 % av röstetalet i bolaget. Om de finansiella förutsättningarna i avtalet mellan Skyways Holding och Tipp Fastighets AB uppfylls kommer Skyways Holding AB att senast den 15 februari i år tillträda aktierna. Efter tillträde kommer Skyways Holding AB att lämna ett offentligt erbjudande till resterande B-aktieägare på 60 kr per aktie. Utestående 560.200 B-aktier, motsvararande 37 % av aktiekapitalet och 6 % av röstetalet, är noterade på Innovationsmarknaden. Erbjudandet överstiger snittet av Flying Enterprise´s slutkurs under de senaste 30 dagarna med 38 %. Styrelsen för Flying Enterprise har vid extra styrelsesammanträde beslutat rekommendera sina aktieägare att anta erbjudandet att till Skyways Holding AB sälja B-aktierna för 60 kr per aktie. - Skyways huvudsakliga motiv för förvärvet är att genom Flying Enterprise etablera en bas på Bromma Flygplats, säger Skyways Holdings vd Jan Palmér. Företaget kommer att drivas vidare som ett dotterbolag inom Skyways Holding koncernen. - Efter många års arbete att bygga upp Flying Enterprise till det flygbolag det är idag känns det som rätt tid att sälja, säger Eigil Jakobsen, vd och huvudägare av Flying Enterprise. Med Skyways som huvudägare kommer personalen in i en större koncern och passagerarna får möjlighet att utnyttja de fördelar som detta innebär. Flying Enterprise trafikerar idag huvudsakligen linjerna Halmstad-Bromma, Visby-Bromma Jönköping-Bromma, Jönköping-Arlanda och Skövde-Arlanda. Företaget bedriver också viss flygverksamhet i Finland. Skyways Holding AB är moderbolag i Skywaysgruppen, som består av flygbolagen Skyways AB, Highland Air AB, Airborne of Sweden AB, Air Express AB samt Skyways Aviation Ltd i England. För mer information kontakta: Eigil Jakobsen, vd Flying Enterprise, tel 031-92 38 30 Maria Johannesson, informationsansvarig Flying Enterprise, tel 031-92 38 04 Sven H. Salén, ordförande Skyways Holding, tel 08-670 98 70 Lars Ingman, finanschef, Skyways Holding, tel 08-595 135 00 el 070-581 22 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/18/20000118BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Skyways Holding AB är ett av Sveriges snabbast växande företag. Flygbolaget trafikerar flest destinationer i Sverige och ökar nu antalet utrikeslinjer. Målet är att vara ett av de ledande regionalflygbolagen i norra Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar