Idag inleds teckningstiden – nyemission i Sleepo AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Sleepo AB (publ):s noteringsemission av högst 1 230 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Sleepo 7 995 000 kronor, före emissionskostnader. Sleepo har erhållit garantiåtaganden avseende teckning av aktier för 4 800 000 kronor, motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet.

Beskrivning av Sleepo och marknaden

Sleepo är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget har utvecklat ett starkt kunderbjudande med fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti. Bolaget erbjuder även tilläggstjänster såsom inbärning och bortforsling av möbler. Idag omsätter Sleepo cirka 41 miljoner kronor på rullande tolv månaders basis, med en tillväxttakt på cirka 30 procent.

Bolagets marknad är stor och växer snabbt. I Sverige omsätter möbler och heminredning cirka 50 miljarder kronor per år. För närvarande växer försäljningen av möbler och heminredning på nätet med cirka 30 procent per år. En tydlig trend är att konsumenten i snabb takt förflyttar sig från fysiska butiker till näthandel. Tillväxttakten inom segmentet är för e-handeln nästan fyra gånger högre än för den fysiska handeln. Samtidigt är internetpenetrationen för e-handel inom möbler och heminredning fortfarande låg relativt andra segment såsom kläder och böcker. Med andra ord finns det en potential för möbler och heminredning på nätet.

En e-handelsbutik har flera fördelar jämfört med en fysisk butik. En stor fördel är att en e-handelsbutik inte behöver hålla ett lika stort fysiskt lager av skrymmande varor som t.ex. sängar och större möbler. Sleepo använder i hög utsträckning ett s.k. drop ship-upplägg som innebär att Sleepo gör en beställning hos produktleverantören först när kunden lägger en order. Leveransen skickas därefter direkt från leverantörens lager till kundens hem. Varan passerar således aldrig Sleepos lager vilket minskar bolagets kapitalbindning väsentligt och minimerar inkuransrisken.

En e-handelsbutik kan även erbjuda ett väsentligt mycket större sortiment än vad en fysisk butik klarar av. Dessutom är det för en e-handelsbutik mycket enklare att förändra priser och andra köpvillkor snabbt och kostnadseffektivt.

Motiv till emissionen

Sleepo har under sina första år genomfört väsentliga investeringar i bl.a. sortiment, logistik, IT-struktur och varumärkeskännedom. Dessa investeringar har byggt upp en stabil grund för fortsatt hög och kostnadseffektiv tillväxt. För att underlätta den fortsatta expansionen och öka tillväxttakten behöver bolaget tillföras externt kapital. Styrelsen för Sleepo bedömer att bolaget bör tillföras mellan fem till åtta miljoner kronor som främst kommer att användas till att:

 • investera i ett breddat produktsortiment, vilket är en viktig faktor för fortsatt hög tillväxt,
 • förstärkning av organisationen för att hantera ett större flöde av order, och
 • ytterligare förbättringar av IT- och logistiksystem för att trimma bolagets kostnadsbas och förbättra leveranstider och leveranssäkerhet.

VD Philip Nickolsten kommenterar

- Det är en spännande tid vi har framför oss i Sleepo. Vi ser hur det sker en kraftig tillströmning av kunder som köper möbler och heminredning på nätet, och enligt HUI är tillväxttakten för möbler och heminredning på nätet cirka 30 procent per år. Det placerar möbler och heminredning som ett av de mest snabbväxande e-handelssegmenten. Trots den snabba tillväxten är mognadsgraden för köp på nätet fortfarande mycket låg. Endast 3-4 procent köper möbler och heminredning på nätet vilket innebär att det finns en fortsatt stor potential vad gäller kundöverflyttning från traditionella butiker till näthandeln. En annan intressant sak med segmentet är att det kombinerar höga bruttomarginaler på cirka 35-40 procent med en låg returandel på cirka fem procent. Sleepo står idag väldigt väl positionerade på marknaden för att ta tillvara på den snabba tillströmningen av kunder. Nyligen lanserade vi t.ex. en ny hemsida som är anpassad för smartphones och läsplattor och i somras lanserade vi ett showroom i centrala Stockholm. Genom att notera bolaget på AktieTorget får vi en fot i kapitalmarknaden vilket underlättar för oss i vår kraftiga försäljningstillväxt, som för närvarande uppgår till 30 procent per år.

Erbjudandet i sammandrag

 • Värdering: Cirka 32,9 miljoner kronor, pre-money
 • Teckningstid: 19 november – 14 december 2015
 • Teckningskurs: 6,50 kronor per aktie
 • Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (6 500 kronor)
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 230 000 aktier och vid en fulltecknad emission tillförs Sleepo 7 995 000 kronor.
 • Antal aktier innan emissionen: 5 063 000 st.
 • Garantiåtaganden: Sleepo har erhållit garantiåtaganden på 4 800 000 kronor, motsvarande totalt 60 procent av emissionen.
 • Notering på AktieTorget: Sleepos aktie är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag för handel i aktien är beräknad till den 25 januari 2016.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed memorandum, teaser, teckningssedel på Sleepos och AktieTorgets respektive hemsida.

InWest Corporate Finance AB är Sleepos projektledare i samband med emissionen.

För ytterligare information

Philip Nickolsten

VD, Sleepo AB (publ)

Telefon: 070-543 53 60

E-post: philip@sleepo.se

Om bolaget

Sleepo är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt

Om oss

Sleepos affärsidé är att sälja möbler och heminredning på nätet till attraktiva kundvillkor såsom fri frakt, fri retur, öppet köp och prisgaranti.

Prenumerera

Dokument & länkar